Bolesław Cisło (1932-2019) – tomaszowski regionalista

Ze wszystkimi rozmawiał, wszystkich znał
Nad Sołokiją, a nawet nad Wisłą,
Ech, gdybyś pamięć tak dobrą miał
Jak świadek historii – Bolesław Cisło…*
*Taką laurkę wystawił Bolesławowi Cisło Andrzej Stechnij na łamach jubileuszowego dwusetnego wydania „Rewizji Tomaszowskich” (Nr 19 (200), z 18.09.1998 r., s.11).

Bolesław Cisło (1932-2019) – tomaszowski regionalista

Honorowy Członek Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego

im. dra Janusza Petera

• Dorobek wydawniczy najbardziej cenionego tomaszowskiego regionalisty jest imponujący. Najstarszy nie tylko wiekiem, ale również i stażem członkowskim w Towarzystwie Bolesław Cisło ma w swojej ponad
trzydziestoletniej działalności edytorskiej 22 zwarte publikacje książkowe, których treść jest wręcz nieocenioną kopalnią wiedzy o naszym mieście i ziemi tomaszowskiej. W latach 1988 – 2019 Bolesław Cisło opublikował:
1. 1988 – Tomaszowskie pomniki
2. 1991 – O dawnym Tomaszowie
3. 1993 – Tomaszowskie cmentarze
4. 1993 – Szkoła Podstawowa w Rudzie Żurawieckiej
5. 1997 – Burmistrzowie miasta Tomaszowa Lubelskiego w latach 1918-1997
6. 1999 – Bo wolność krzyżami się mierzy
7. 2000 – Czartowiec i okolice (historia-wspomnienia-opinie)
8. 2001 – Z życia tomaszowskiej wsi pierwszej połowy XX wieku
9. 2002 – Tomaszowianie XX wieku. Wpisani w historię miasta i powiatu
10. 2006 – Patroni tomaszowskich ulic (położenie-nazwy-historia nazewnictwa)
11. 2006 – Tomaszów Lubelski w latach 1944-2005 (co, gdzie, kiedy)
12. 2006 – To i owo z dziejów ziemi tomaszowskiej
13. 2007 – Śladem tomaszowskich zabytków i innych budowli (co? gdzie? Kiedy?)
14. 2009 – Renimiscencje
15. 2010 – 350 lat praw miejskich m.Tomaszów 7.X.1621-7.X.1971.
16. 2010 – Tomaszów Lubelski w latach 1950-1956
17. 2010 – Kalendarium tomaszowskich wydarzeń
18. 2010 – Wspomnienia o doktorze Januszu Peterze
19. 2011 – Społeczna laudacja – dziekujemy Panie Bolesławie
20. 2012 – Kalendarium tomaszowskich wydarzeń, t.II: Powiat
21. 2014 – 90 lat temu „Ziemia Tomaszowska” informowała… donosiła…
22. 2018 – Historia kaplicy szpitala w Tomaszowie Lubelskim
Niewydane rękopisy Bolesława Cisło:
• Historia tomaszowskiej gospodarki komunalnej z 1994 r.
• 85 lat szpitala im. Kazimierza Dłuskiego w Tomaszowie Lubelski z 1998 r.
• Tomaszowskie dwory: majątki ziemskie do XX wieku z 2003 r.
oraz dwie opowieści biograficzne:
• Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich z 1955 r
• Saga rodu C czyli rozważania o sześciu pokoleniach napisana w 2007 r.
Należy również dodać, że zainteresowanie Bolesława Cisły rodzimą historią zaowocowało kilkuset artykułami zamieszczanymi w „Kurierze Lubelskim”, „Kronice Zamojskiej”, „Kronice Tygodnia”, przy czym ich zdecydowana większośc ukazała się w „Rewizjach Tomaszowskich”.
W uznaniu zasług w zakresie popularyzacji historii miasta i regionu Bolesław Cisło otrzymał:
• Medal pamiątkowy „365 lat Tomaszowa Lubelskiego (1988)
• Odznakę Honorową „Zasłużony Działacz Kultury” (2002)
• Złoty Medal im. dra Janusza Petera „Za zasługi dla Szpitala Powiatowego” (2011)
• Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2011)
• Medal za zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego im. Tomasza Zamojskiego (2012)
Za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej Bolesław Cisło został wyróżniony:
• Odznaką „Przyjaciel Dziecka” (1968)
• Odznaką 50-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża (1969)
• Srebrnym Krzyżem Zasługi (1969)
• Złotym Krzyżem Zasługi (1973)
• Odznaką „Miłośnik Roztocza” (1973)
• Odznaką Honorową „Zasłużony Pracownik Rady Narodowej” (1974)
• Odznaką „Za zasługi dla Województwa Zamojskiego” (1975)
• Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1976)
• Honorową Złotą Odznaką Działkowca (1977)
• Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1980)
• Złotą Odznaką „Członek Honorowy Związku OSP” (1986)
W 2011 roku w plebiscycie organizowanym przez „Tygodnik Tomaszowski” z okazji 390. rocznicy lokacji miasta Bolesław Cisło został wybrany „Najlepszym Włodarzem Miasta” spośród wszystkich powojennych przewodniczących Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, naczelników i burmistrzów.
W 2013 roku tomaszowscy regionaliści nadali Bolesławowi Cisło tytuł Honorowego Członka Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim.
Cześć Jego pamięci!
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne
(MiT)

(Visited 1 times, 1 visits today)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!