INFO Światowy Dzień Zdrowia 2018

„Zdrowie dla wszystkich” to hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia.Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie.
Zdrowie dla wszystkich to nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale również wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat, działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
Głównym założeniem jest skupienie uwagi na konieczności zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie. Nikt nie powinien wybierać między śmiercią a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupowaniem lekarstw a kupowaniem jedzenia.

Oto niektóre fakty i liczby opisujące obecny stan powszechnej opieki zdrowotnej:

– Co najmniej połowa światowej populacji nie ma dostępu do niezbędnych usług
medycznych.
– Niemal 100 milionów ludzi zostaje zepchniętych do skrajnego ubóstwa, zmuszona do przeżycia za 1,9 dolara lub mniej z powodu konieczności płacenia za usługi medyczne z własnej kieszeni.
– Prawie 12% światowej populacji przeznacza co najmniej 10% środków z domowego budżetu na wydatki związane ze zdrowiem własnym, chorego dziecka lub innego członka rodziny. Ponoszą wydatki na tzw. ,,sytuacje nadzwyczajne’’.
– Ponoszenie wydatków na sytuacje nadzwyczajne w kontekście służby zdrowia to problem globalny. W bogatszych krajach Europy , Ameryki Łacińskiej i części Azji, które już osiągnęły wysoki poziom dostępu do świadczeń zdrowotnych rośnie ilość obywateli, którzy przeznaczają co najmniej 10% środków z budżetu domowego na koszty związane z opieką zdrowotną ponoszonych z własnej kieszeni. Najważniejsze przesłania Światowego Dnia Zdrowia 2018
– Powszechna opieka zdrowotna polega na zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do świadczeń zdrowotnych na odpowiednim poziomie tam, gdzie i kiedy jest to konieczne bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego.

– Nikt nie powinien wybierać między dobrym stanem zdrowia, a innymi życiowymi potrzebami.
– Powszechna opieka zdrowotna jest kluczem do zdrowia i dobrostanu ludzi i narodów
– Każdy kraj powinien zrobić coś, by poprawić powszechny dostęp do opieki zdrowotnej.

 

mat. prasowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!