INFO Zasady zatrudniania cudzoziemców

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracodawców Nadbużański Oddział Straży Granicznej po raz kolejny organizuje spotkanie szkoleniowe dot. zasad zatrudniania cudzoziemców.

Poprzednie spotkanie z pracodawcami zorganizowane w marcu 2017 r. w Komendzie Nadbużańskiego Oddziału w Chełmie spotkało się ze sporym zainteresowaniem z ich strony. Organizacja tego typu szkolenia wynika z coraz większego zainteresowania tą problematyką ze strony pracodawców, którzy zatrudniają lub zamierzają zatrudniać cudzoziemców, a także z uwagi na zmieniające się przepisy. Obecnie polski rynek pracy często jest wspierany pracownikami zza wschodniej granicy, a w szczególności z Ukrainy.

Przybliżenie i omówienie przepisów regulujących zasady zatrudniania pracowników zagranicznych, zarówno w oparciu o kompetencje Straży Granicznej, jak również partnerów uczestniczących, takich jak: Urząd Wojewódzki, Państwowa Inspekcja Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy, stanowi bardzo ważny element uczciwej konkurencji, a tym samym przeciwdziała zjawisku nielegalnego zatrudniania pracowników, chroniąc tym samym ich własne interesy na polskim rynku pracy. Podczas spotkania eksperci i praktycy przedstawią swoje prelekcje, dotyczące zagadnień związanych z sytuacją na polskim rynku pracy, trudności w zatrudnianiu obcokrajowców, uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców w oparciu o system ” Oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ” i zezwoleń na pracę sezonową oraz legalności zatrudniana cudzoziemców.

Poruszone zostaną problemy zarówno natury prawnej jak i praktycznej, z którymi obecnie zmagają się pracodawcy chcący zatrudnić obcokrajowców. Idea promowania wiedzy na temat obowiązujących regulacji prawnych w omawianym obszarze ma na celu przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw i wykroczeń przez pracodawców, otwierając polski rynek pracy na potencjalnych pracowników zza wschodniej granicy.

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!