LUBYCZA KRÓLEWSKA ModeLOWE ośrodki

Urząd Miejski w Lubyczy Królewskiej zaprasza mieszkańców Gminy Lubycza Królewska do udziału w bezpłatnych szkoleniach, których celem jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji pomocnych na rynku pracy. Wszystko za sprawą projektu grantowego „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – LOWE w gminie Lubycza Królewska”.
LOWE został utworzony w Szkole Podstawowej w Lubyczy Królewskiej. Dodatkowo powstał także Punkt Filialny LOWE w Szkole Podstawowej w Machnowie Nowym. Stało się to możliwe dzięki pozyskaniu przez Gminę Lubycza Królewska grantu w wysokości 177 200,00 zł z Fundacji „OIC Poland” w Lublinie, z projektu: modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te zostaną przeznaczone na realizację szkoleń, kursów zawodowych i warsztatów oraz adaptację i wyposażenie pomieszczeń, w których będzie prowadzona działalność Ośrodka.
Osoby zainteresowane będą miały do wyboru szeroki wachlarz szkoleń, między innymi: z języka angielskiego, niemieckiego, pierwszej pomocy medycznej, obsługi komputera, florystyki, technik obrony i perswazji, nowoczesnych form komunikacji z urzędem, manicure hybrydowego, opieki nad osobami starszymi i dziećmi, podstaw reportażu z elementami fotografii, technik nowoczesnego handlu z obsługą kasy fiskalnej czy wiedzy na temat zdrowego żywienia połączonej z warsztatami kulinarnymi. Dodatkowo w ramach projektu prowadzone będą warsztaty z autoprezentacji, technik komunikacji rodzic – dziecko, warsztaty z doradztwa zawodowego i zajęcia ruchowe – PILATES/fitness. Pierwsze zajęcia ruszają już w czwartek 26 października.
Harmonogram zajęć na najbliższy tydzień:
Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej:
26.10.2017 rok, godz. 16:00 – język niemiecki,
26.10.2017 rok, godz. 17:00 – pierwsza pomoc medyczna,
27.10.2017 rok, godz. 15:30 – język angielski,
29.10.2017 rok, godz. 8:30 – język angielski
Szkoła Podstawowa w Machnowie Nowym:
26.10.2017 rok, godz. 18:00 – język angielski
26.10.2017 rok, godz. 17.00 – zajęcia komputerowe – Internet, programy WORD, EXCEL, POWER POINT, portale społecznościowe.
Zapisów można dokonywać pod nr telefonu: 84 66 17 020 lub 84 66 17 109. Dodatkowo można zarejestrować się przez formularz zgłoszeniowy pod linkiem:
https://docs.google.com/…/1FAIpQLScej2IfrunHDl1afW…/viewform
Wszelkie pytania należy kierować telefonicznie bądź pod adresem mailowym: lowelubycza@gmail.com
Więcej informacji na: https://www.facebook.com/lowelubycza/i www.lubycza.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!