PODHORCE Podsumowanie projektu “Mój pierwszy ogród”

29 września 2017 roku w Podhorcach odbyło się spotkanie integracyjne na zakończenie realizacji projektu „Mój pierwszy ogród”. Na spotkanie, podczas którego dokonano otwarcia ogrodu, przybyli zaproszenie goście, rodzice, wolontariusze oraz uczniowie.
Głównym celem inicjatywy było przeprowadzenie bezpłatnych zajęć ogrodnictwa dla łącznie 80. uczestników ze Szkoły Podstawowej w Podhorcach, w różnym wieku od 5 do 16 r. ż. Ścieżki ogrodu edukacyjnego stworzyły możliwość aktywnego odpoczynku i relaksu przy jednoczesnym obcowaniu z roślinnością. Oferują atrakcyjne formy zajęć, prowadzenie edukacji przyrodniczej, promocję zdrowego stylu życia oraz szacunku do natury.
– Dzieci w wieku szkolnym mają dziś znacznie lepszą orientację w zakresie dbałości o środowisko naturalne niż ich rodzice kilkanaście lat temu, jednak wiedza teoretyczna nie zawsze przekłada się na praktykę. Ponadto ważnym elementem jest to, aby otworzyć zamknięte drzwi klas szkolnych i domów, zabrać dzieci na spacer lub wycieczkę, by umożliwić im prowadzenie własnych obserwacji i doświadczeń przyrodniczych w terenie – mówi Stanisława Malinowska – dyrektor szkoły. Już dziś najmłodsze przedszkolaki cieszą się, wołając: Popatrz, jak rośnie mój kwiatek!
Po przebudowie schodów i ogrodzenia otoczenie szkoły było nieciekawe. Szczególnie smutno wyglądało miejsce zabaw dla dzieci. Trawniki i rabaty były zniszczone, drzewa wycięte, brakowało roślin ozdobnych.
Samorząd uczniowski włączył się do akcji upiększania terenu szkoły. Dzieci i młodzież sadziły, podlewały i pielęgnowały kwiaty i krzewy. Rodzice także zaangażowali się do pracy w celu zabezpieczenia skarp – wyłożono je kamieniem, ustawiono płotek, posadzono drzewa. Cała społeczność szkolna będzie w przyszłości dbała o ład i porządek w nowo powstałym ogrodzie.
-Stworzenie ogrodu było cenną inicjatywą, która pozwoliła zaangażować mieszkańców, aby zachęcić dzieci i ich rodziny do doświadczania przyrody przez bezpośredni z nią kontakt. Mam nadzieję, że będzie to miejsce wspólnej integracyjnej zabawy i kreatywnego spędzania wolnego czasu –mówi Małgorzata Miecznik-Borkowska – koordynator projektu.
Wszyscy będą mieli wspaniałe miejsce do zabaw, wspólnych spotkań, organizacji pikników i imprez.
– Jako Lokalna Grupa Działania “Roztocze Tomaszowskie” chętnie wspieramy takie inicjatywy, które angażują dorosłych i dzieci we wspólnym celu jakim jest poprawa wyglądu otoczenia, w którym funkcjonują na co dzień. Takie działania to najlepsza dobra praktyka dla innych.”- mówi Ewa Piwko-Witkowska –prezes LGD „„Roztocze Tomaszowskie”

Inicjatorką i pomysłodawcą projektu była Stanisława Malinowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Podhorcach.
Projekt został zrealizowany dzięki uprzejmości Ewy Piwko-Witkowskiej –prezes LGD „Roztocze Tomaszowskie”, której stowarzyszenie udzieliło osobowości prawnej grupie nieformalnej, która realizowała projekt.
Twórcą i koordynatorem projektu była Małgorzata Miecznik-Borkowska.
Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie – Mikrodotacje FIO2”.

mat. UG TL

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!