PODHORCE Recytowali wiersze księdza Pawła Słonopasa

Konkurs Recytatorski „Ojczyzna Słowem Malowana – Wiersze księdza Pawła Słonopasa”.
W ramach obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę chętni uczniowie poszukiwali fragmentów poezji księdza Pawła, w których dostrzegali obrazy Ojczyzny. W środę, 28 lutego 2018 r. w szkole w Podhorcach odbyła się prezentacja wybranych utworów.

Konkurs organizowali: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Parafia Rzymsko-Katolicka w Podhorcach oraz Wójt Gminy Tomaszów Lubelski.
Ksiądz Paweł Słonopas, przemawiając do zgromadzonych na sali recytatorów i opiekunów, wprowadzał pełną życzliwości atmosferę, co chwilę żartował, a jednocześnie wyrażał uznanie za ciekawe interpretacje jego wierszy. Wszystkim uczestnikom wręczał nowo wydane tomiki poezji.
Na zakończenie spotkania głos zabrała wójt Marzena Czubaj-Gancarz, podkreślając wartość takich spotkań i możliwości promowania utalentowanych uczniów w środowisku lokalnym.
Młodzi recytatorzy pięknie prezentowali utwory, które oceniane były przez jury w składzie: przewodniczący – autor wierszy, ks.Paweł Słonopas oraz członkowie: ks. Adam Herda, proboszcz miejscowej parafii; dyrektor SP, Stanisława Malinowska; Marta Kot; Barbara Gajewska. Po wysłuchaniu interesujących występów komisja wyłoniła i nagrodziła laureatów w 3 kategoriach wiekowych. Doceniając wysoki poziom recytacji i wzruszające interpretacje, postanowiono przyznać również nagrody specjalne.
Nagrodzeni:
Nagroda Pani Marzeny Czubaj-Gancarz , Wójt Gminy Tomaszów Lubelski – AGATA TYPEK op. Halina Joniec
Nagroda Księdza Pawła Słonopasa – AGNIESZKA BURAK, op. Elżbieta Kobielarz
Nagroda Księdza Adama Herdy – LAURA KRASNY, op. Alicja Mazur
Nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej w Podhorcach – Stanisławy MalinowskiejNIKOLA KOZAK, op. Elżbieta Kielar-Kramarczuk
Klasy I-III SP
I miejsce: MILENA WERESZCZAK, op. Elżbieta Kielar-Kramarczuk;
II miejsce: MICHAŁ MULAWA, op. Elżbieta Jakubczak;
III miejsce: AMELIA PUCHALSKA, op. Anna Kmieć oraz Julia Banasiuk, op. Teresa Kmieć;
Klasy IV-VI SP
I miejsce: PAULINA ROMANOWSKA, op. Agnieszka Bilewicz;
II miejsce: ALEKSANDRA GRZYB, op. Agnieszka Bilewicz;
III miejsce: MARTYNA PIECHNIK, op.Halina Joniec;
Klasy I-III GIMNAZJUM
I miejsce: AMELIA BIRONT, op. Alicja Mazur;
II miejsce: NATALIA PASIECZNA, op. Alicja Mazur;
III miejsce: ANGELIKA CISEK, op.
Alicja Mazur;
WYRÓŻNIENI:
AMELIA GAŁAN, op. p.Grażyna Fornalska; WERONIKA MIĘDLARZ, op.
Agnieszka Bilewicz; KAMILA LISOWSKA i DAMIAN MIERZWA, op. Elżbieta Kobielarz.

Organizatorzy dziękują fundatorom nagród: WÓJT MARZENIE CZUBAJ-GANCARZ, KS. ADAMOWI HERDZIE, KS.PAWŁOWI SŁONOPASOWI, STANISŁAWIE MALINOWSKIEJ oraz RADZIE RODZICÓW SP w Podhorcach.

mat. ZS w Podhorcach


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!