POWIAT Będą nowe siłownie zewnętrzne

16 sierpnia 2017 roku Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie drugą w województwie umowę na realizację projektu grantowego „Budowa i rozbudowa siłowni zewnętrznych na obszarze LGD”.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: budowa 15 siłowni zewnętrznych na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” w celu udostępnienia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej mieszkańcom i turystom.

Kwota grantu – 244 462,00 zł

Zadania objęte projektem grantowym:

Zadanie nr 1: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej Paary – „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Oseredek, Paary, Rybnica”, wartość grantu 34 998,42 zł.

Zadanie nr 2: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka – „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Huta Tarnawacka”, wartość grantu 20 729,70 zł.

Zadanie nr 3: Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne na Rzecz Rozwoju Wsi Sabaudia – Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (siłowni zewnętrznej) w miejscowości Sabaudia, wartość grantu 19 000,00 zł.

Zadanie nr 4: Stowarzyszenie „Razem Młodzi Przyjaciele” – Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (siłowni zewnętrznych) w miejscowościach Ruda Wołoska i Przeorsk, wartość grantu 38 000,00 zł.

Zadanie nr 5: OSP w Ulowie – Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Pasieki, wartość grantu 19 000,00 zł.

Zadanie nr 6: OSP w Podhorcach – Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Podhorce i Typin, wartość grantu 38 000,00 zł.

Zadanie nr 7: Stowarzyszenie Przyjazne i Aktywne Krynice – Budowa siłowni plenerowych w miejscowościach Dąbrowa, Majdan-Sielec i Polanówka, wartość grantu 43 842,97 zł.

Zadanie nr 8: Stowarzyszenie Zielona Dolina Źwiartowa – Budowa siłowni plenerowych w miejscowościach Budy i Dzierążnia, wartość grantu 30 891,08 zł.

Umowa nr 00002 – 6935 – UM0320376/17 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

mat. LGD „Roztocze Tomaszowskie”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!