POWIAT Drogi w remoncie

Trwa przebudowa odcinka drogi powiatowej w miejscowości Nedeżów (gm. Jarczów) o długości 760 mb za kwotę niemal 189 tys. zł.

Wykonano warstwę wyrównawczą na przedmiotowym odcinku. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim.Podpisano umowy na przebudowę trzech obiektów mostowych na rzekach Huczwa, Rzeczyca, Szyszła wraz z trzema jednokilometrowymi odcinkami drogi powiatowej na odcinku Zimno – Dyniska na kwotę 1 mln 815 tys. złotych. Powiat Tomaszowski otrzymał na zadanie dofinansowanie z budżetu państwa (w ramach rezerwy subwencji ogólnej) kwotę 1 mln 543 tys. 900 zł będącej w dyspozycji Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Planowany termin wykonania zadania części mostowej do 31 sierpnia, a odcinków drogowych do 29 września 2017 roku. Przedmiotowe zadanie dofinansowywane jest także ze środków finansowych gmin Ulhówek i Łaszczów. W tym tygodniu dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim – Paweł Kościołko (działając w imieniu Powiatu Tomaszowskiego) podpisze umowę na wykonanie 4, 300 km odcinka drogi powiatowej (w gm. Tyszowce) Czartowczyk – Czartowiec (od drogi wojewódzkiej do krzyżówki koło kościoła) oraz 100 m ul. Kościelnej w Tyszowcach. Wartość zadania wynosi ok. 927 tys. zł, które jest częściowo finansowane przez Gminę Tyszowce. Termin wykonania zadań do 1 września 2017 roku.

mat. Starostwo Powiatowe w TL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!