POWIAT Rusza projekt „Zdrowe macierzyństwo”

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach rozpoczął realizację projektu pt. „Zdrowe macierzyństwo – II edycja” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Edycja 2016.
Inicjatywy skierowane są do mieszkańców ośmiu gmin Powiatu Tomaszowskiego, a działania prowadzone są w Szkołach Podstawowych i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej. Zaplanowane zadania realizowane są w okresie od 22 sierpnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i będą odbywały się w Gminach: Rachanie, Jarczów, Tarnawatka, Ulhówek, Łaszczów, Tyszowce (SP w Kazimierówce), Tomaszów Lubelski (SP w Podhorcach), Krynice.
Celem projektu jest zwiększenie jakości i dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie i tym samym zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinach.
W ramach zaplanowanych działań zakłada się:
– indywidualne wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, prawne (Punkt Konsultacyjny),
– pogadanki profilaktyczno-terapeutyczne dla rodziców,
– spotkania z nauczycielami nt. procedury Niebieskie Karty,
– warsztaty dla dzieci nt. bezpieczeństwa dzieci w Internecie,
– grupy wsparcia dla osób zagrożonych i dotkniętych przemocą,
– poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne dla przedstawicieli służb i instytucji pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy,
– konkurs plastyczny „Przemocy mówimy NIE!”
Wszystkie działania są bezpłatne!
Szczegółowe informacje dotyczące projektu są udzielane w SOW w Tyszowcach pod nr telefonu: 846619587 oraz w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej i Szkołach Podstawowych w/w gmin.
tyszowce_zdrowe_macierzynstwo
mat. SOW Tyszowce

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!