POWIAT Są fundusze na budowę dróg

14 marca w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu, wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz odebrała z rąk Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka umowę w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa  o wartości dofinansowania 1 266 552,00 zł na realizację zadania pn.

„Budowa drogi gminnej Nr 111753 od km 0+009 do km 1+085 Sabaudia – Majdanek Gmina Tomaszów Lubelski”.

Przedstawiciele dwóch powiatów i czternastu gmin z terenu Zamojszczyzny otrzymali z rąk wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w 2018 roku na zadania realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Obejrzyj relację wideo 

– Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, jak wiadomo, ma swoją zasadniczą cechę tzn. w połowie remonty, modernizacje czy odbudowa tych dróg finansowana jest z tego programu i ze środków przekazywanych przez wojewodę, ale w połowie te środki pochodzą przecież z budżetu jednostek samorządu terytorialnego – powiedział wojewoda podczas spotkania z samorządowcami.

– Gratuluję państwu serdecznie tego, że znaleźliście w swoich budżetach pieniądze na wkład w budowę tych dróg. Gratuluję przede wszystkim kompetencji urzędników, którzy przygotowali wniosek w taki sposób, że znalazł się na tej liście rankingowej.  Nikt bardziej niż państwo nie wie tego, że tam gdzie zrobimy drogę gminną, czy tam gdzie zrobimy drogę powiatową, tam miejscowość zaczyna się rozwijać. Powstają nowe domy, te które są zaczynają być bardziej zadbane, powstaje nowe ogrodzenie, powstaje nowe życie w miejscowości i nowe, lepsze życie w całym regionie – mówił wojewoda.

Zobacz listę dofinansowanych zadań –>  /sites/default/files/LIsta%20zada%C5%84%20%281%29.pdf

mat. prasowy

Na skróty do Majdanu Sopockiego

Długo oczekiwana droga prowadząca z Majdanu Sopockiego przez pola do Oseredka zostanie wybudowana w 2018 r. Droga będzie znacznym skrótem pomiędzy dwoma największymi miejscowościami gminy. Zniknie przeszkoda transportu jaką w zimie stanowi góra pomiędzy Suścem a Grabowicą.

Wybudowanie drogi staje się możliwe dzięki uzyskaniu dotacji celowej z budżetu państwa w 2018 r. na zadanie realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem a Gminą Susiec.
Dotacja na realizację zadania ”Budowa Drogi gminnej Nr 111712 L od drogi powiatowej nr 3549 L – Majdan Sopocki do drogi powiatowej nr 2952 L Oseredek od km 0+260 do 1+550 i od km 1+578 do km 2+260 długości 2,332 km” wynosi 574 134,00 zł. Łączny koszt zadania wynosi 1148 268,00 zł. Wkład własny gminy Susiec to 50% kosztów całkowitych.

mat. Zbigniew Naklicki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!