SIEMIERZ Bronisław Przyłuski niezapomniany

Bronisław Jan Przyłuski  – Poeta Niezłomny” – Odkryty Nie Tylko Dla Siemierza.

27 kwietnia 2018 roku w Siemierzu (gm. Rachanie) odbyła się uroczystość przywołująca pamięć, osiągnięcia oraz dorobek literacki tego wielkiego Polaka nieznanego, niepublikowanego w Polsce do 1987 r. Rozpoczęło ją odegranie hymnu państwowego oraz odsłonięcie i poświęcenia tablicy upamiętniającej poetę i żołnierza Bronisława Jana Przyłuskiego.
Zachowano ceremoniał wojskowy z wciągnięciem na maszt flagi narodowej.
Poczty sztandarowe reprezentowały:
– Związek Bojowników o Wolność i Demokrację – Oddział Siemierz
– Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich – Oddział Krynice
– Tomaszowski Szwadron im. 1-go Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza
– Związek Piłsudczyków RP Oddział Tomaszów Lub
– Gimnazjum Publiczne im. Batalionów Chłopskich w Rachaniach
– Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rachaniach
– Młodzieżowa Grupa Rekonstrukcji Historycznej w Siemierzu
W obecności członków rodziny: córki Stefanii Przyłuskiej-Chełkowskiej, wnuków i prawnuków, zaproszonych gości, społeczności lokalnej, uczniów, odsłonięcia tablicy pamiątkowej, wmurowanej na ścianie budynku świetlico- remizy w Siemierzu, która jest także siedzibą „Stowarzyszenia Miłośników Siemierza”, dokonali pani: Stefania Przyłuska- Chełkowska, Wójt Gminy Rachanie Roman Miedziak oraz Prezes Stowarzyszenia Miłośników Siemierza Wiesława Miazga
Uroczystego poświecenia tablicy dokonał proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wożuczynie – ks. Bogdan Jaworowski.
Wieńce i kwiaty złożyli: jako pierwsza córka – Stefania Przyłuska-Chełkowska wraz z rodziną, następnie delegacje:
– Stowarzyszenie Miłośników Siemierza
– Urząd Gminy Rachanie
– wieniec w imieniu Wojewody Lubelskiego – Przemysława Czarnka składali: poseł na Sejm RP – pan Sławomir Zawiślak,dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego – Witold Marucha, dyrektor Kuratorium Oświaty – pan Tomasz Zieliński, dyrektor PGE Tomaszów Lubelski – Jan Fila
– Zarząd Powiatu Tomaszowskiego
– Szkoła Podstawowa w Rachaniach
– Gimnazjum Publiczne w Rachaniach
– Zespół Szkół w Michalowie
– Szkoła Podstawowa w Wożuczynie
– Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
Ceremonię odsłonięcia tablicy prowadził pan Waldemar Miazga. Po wejściu do sali widowiskowej świetlicy w Siemierzu nastąpiło powitanie przybyłych osób. Dokonała go prezes Stowarzyszenia Miłośników Siemierza Wiesława Miazga, witając: gościa honorowego, córkę Bronisława Przyłuskiego – Stefanię Przyłuską-Chełkowską, rodzinę, wnuki Bronisława Przyłuskiego, przedstawiciela wojewody lubelskiego – Witolda Maruchę dyrektora Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, pana Sławomira Zawiślaka – posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Romana Miedziaka – wójta gminy Rachanie, proboszcza Parafii Wożuczyn – ks. Bogdana Jaworowskiego, ks. kanonika Juliana Brzezickiego, Zbigniewa Żdana – Przewodniczącego Rady Gminy Rachanie, Radnych Powiatowych – Teresę Semczyszyn i Tadeusza Stanibułę, Tomasza Zielińskiego – dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Zamościu, dr. Jacka Krzysztofa Danela – wykładowcę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, dyrekcję i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Rachaniach – Stanisława Seńko, Zdzisławę Seńko i Elżbietę Szewczuk, Sławomira Bartnika – prezesa Zamojskiego Towarzystwa Leśmianowskiego, dyrektorów Szkół Podstawowych – Elżbietę Olszewską, Annę Świtnicką, Ewę Piwko pana Stanisława Ważnego, nauczycieli i uczniów szkół podstawowych gminy Rachanie, kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Tomaszowie Lub – Annę Piturę, Mirosława Tereszczuka – prezesa Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego, Swava Launay – artystkę, malarkę, mieszkającą we Francji, Tomaszowski Szwadron im.1-go Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza, Związek Piłsudczyków R.P. Oddział Tomaszów Lub., Młodzieżową Grupę Rekonstrukcji Historycznej, Związek Bojowników o Wolność i Demokrację oddział Siemierz, Zespół Artystyczny,, Jawor”, Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich Oddział Krynice, Koło Gospodyń Wiejskich w Siemierzu, poczty sztandarowe oraz delegacje składające wieńce oraz wszystkich przybyłych na uroczystość wraz z mieszkańcami Siemierza i okolic.
Życie i twórczość Bronisława Przyłuskiego przybliżyła wszystkim prezentacja multimedialna ,,Bronisław Przyłuski – Poeta Niezłomny”, przygotowana i przedstawiona przez panie Aurelię Policzkiewicz, Barbarę Typek oraz pana Mareka Żółcińskiego – nauczycieli Zespołu Szkół w Michalowie.
Z kolei prezentację multimedialną ,,Historia Polski od Mieszka I do czasów teraźniejszych” – przedstawił uczeń Szkoły Podstawowej w Wożuczynie – Hubert Szewczuk.

Informacje o poecie z Siemierza uzupełnił i poszerzył znawca biografii i twórczości, historyk dziejów najnowszych 1914-1991, dr nauk humanistycznych, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu, dr Jacek Krzysztof Danel, autor książek; ,,Druga Wielka Emigracja 1945-1990”, ,,Orędownik niepodległości: Kazimierz Sabbat 1913-1989”, ,,Jenerał Sikorski: antologia w 65 rocznicę śmierci w Gibraltarze” oraz szczególnie nam bliskiej książki : ,,Poeta z Siemierza”- antologii tekstów Bronisława Przyłuskiego z lat 1956-1980. Podkreślił później, że napisał ją będąc w bliskim kontakcie z Barbara Gaździk, przyjaciółką i osoba posiadająca prawa autorskie do tekstów Bronisława Przyłuskiego.
Ponieważ na początku drogi poetyckiej Bronisław Przyłuski, spotkał się w Zamościu z Leśmianem, odnajdujemy w jego utworach fascynację poezją Leśmiana. Od tamtego czasu rozpoczęła się ich długoletnia przyjaźń.
Nie mogło zabraknąć głosu pana Sławomira Bartnika – Prezesa Zamojskiego Towarzystwa Leśmianowskiego, księgarza i regionalisty, inicjatora budowy pomnika Bolesława Leśmiana na Rynku Wodnym w Zamościu, którego staraniem w 2017 roku w Zamościu obchodzono Rok Bolesława Leśmiana, a trwałym śladem podejmowanych wysiłków jest także tablica i film o poecie.Prezentacja wybranych wierszy i fragmentów tekstów poetyckich miała miejsce jako program słowno – muzycznego pt. ,,W kręgu poezji Bronisława Przyłuskiego”. Słowo wiążące do poezji wygłosiła Aurelia Policzkiewicz – nauczycielka języka polskiego ZS w Michalowie, wiersze zaprezentowały: panie Małgorzata Knafel- SP Tarnawatka i Joanna Piłat- ZS w Michalowie oraz uczniowie klasy VI i VII Szkoły Podstawowej w Michalowie: Zuzanna Mańkut, Kamila Sak, Sylwia Duras, Daria Piłat. Utwory muzyczne zaprezentował Zespół Artystyczny „Jawor” pod kierunkiem pana Stanisława Ważnego. Pojawiły się tu między innymi teksty w blokach tematycznych: ” O poezji z nutą autobiografii, „Poetycka kreacja świata”, ” O wolności i niepodległość”, w nich teksty: „Mamusine serce”, „Wiersz o mojej siostrze”, fr. „Poematu nielogicznego”, fr. „Strof o malarstwie”, ” Sad jesienny” oraz wiersze wpisujące się w obchodzoną 100. rocznicę odzyskania niepodległości- ” „Pierwszy oficer”, ” Atak na baterie”. ” Mój dowódca”, „Eskadra”. Pieśni zespołu „Jawor” nawiązywały do tematu ojczyzny i ludowości, jak ” Ojczyzna ma droga”, ” Kraj mych snów”.
Głos w imieniu rodziny zabrał wnuk Jan Przyłuski, który podziękował inicjatorom i autorom uroczystości odbywającej się 27 kwietnia 2018 roku w Siemierzu, która przywołała i przywróciła pamięć Bronisława Przyłuskiego lokalnej społeczności.
List okolicznościowy Wojewody Lubelskiego pana Przemysława Czarnka, który uroczystość objął patronatem honorowym, odczytał dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego – Witold Marucha.
Z kolei wystąpił Poseł na Sejm RP – Sławomir Zawiślak, podkreślił ważność uroczystości odbywającej się ku pamięci Niezłomnego Polaka. Serdecznie podziękował organizatorom- Stowarzyszeniu Miłośników Siemierza na czele z Wiesławą Miazgą, uczestnikom oraz zebranym osobom. Młodzieży uczestniczącej w programie słowno- muzycznym oraz nauczycielom wręczył pamiątkowe dyplomy i upominki.
W imieniu Starosty Tomaszowskiego – głos zabrał Tadeusz Stanibuła, który podkreślił walory lokalnej społeczności wsi Siemierz. Uroczystość zyskała tak uroczysty wymiar dzięki zaangażowaniu wielu osób. Dla wszystkich osób Stowarzyszenie Miłośników Siemierza przygotowało uroczyste podziękowania. Szczególne podziękowania dla Wójta Gminy Rachanie – Romana Miedziaka za współorganizację, Aurelii Policzkiewicz i Barbarze Typek, Markowi Żółcińskiemu, Stanisławowi Ważnemu, oraz Leszkowi Basiakowi, bez których najprawdopodobniej nie udałoby się zorganizować tej uroczystości. Były także podziękowania dla osób które zaangażowały się w organizację spotkania oraz dla panów: Stanisława Seńko i Marka Szewczuka za nagłośnienie i obsługę fotograficzną.
Na zakończenie zaproszono do obejrzenia materiałów zgromadzonych na wystawie poświęconej życiu i twórczości Jana Bronisława Przyłuskiego, którą na prośbę Stowarzyszenia Miłośników Siemierza przygotowała Barbara Typek – historyk, regionalistka, nauczycielka ZS w Michalowie. Na parterze budynku udostępniono wystawę poświęconą historii szkoły w Siemierzu otwartej w 2016 roku w 100. rocznicę oświaty na terenie wsi i I Zjazdu absolwentów, uczniów i nauczycieli miejscowej szkoły.
27 kwietnia 2018 roku imię Bronisława Jana Przyłuskiego niezwykłego Polaka, w obecności córki Stefanii, członków rodziny, zostało przywołane oraz uwiecznione w pamięci lokalnej społeczności. A miało to miejsce w roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – 2018.
tekst : Aurelia Policzkiewicz/fotorelacja: Marek Szewczuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!