SIEMIERZ Miejsce wierszem pisane

W niedzielne popołudnie 12 maja 2019 r. świetlica w Siemierzu wypełniła się gwarem licznie przybyłych gości.

A wszystko to za sprawą 16 poetów którzy przyjęli zaproszenie na I Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Bronisława Przyłuskiego. Byli to: Jerzy Kij (Tomaszów), Zdzisława Stechnij (Tomaszów), Andrzej Stechnij (Tomaszów), Bogusława Lankamer (Łaszczów), Maria Garbarz (Tomaszów), Henryka Syty(Ruszczyzna – Komarów), Helena Machlarz (Majdan Sielec), Barbara Kryszczuk (Turkowice), Feliks Kuna (Wola Radzięcka – Frampol), Kinga Łuczak(Łaszczówka), Stanisława Różaniecka(Tomaszów), Augustyn Bochen(Siemnice), Melania Baj (Siemierz) prezentowała wiersze Tadeusza Malca(Rachanie), Winczysława Bartecka (Nowosiółki), Franciszka Ogonowska (Dobużek), Agnieszka Mazurkiewicz-Drążek (Łaszczów).

Celem przeglądu była popularyzacja twórczości patrona-Bronisława Przyłuskiego oraz propagowanie i promocja poezji lokalnych twórców.
Wszystkich zebranych gości powitała prezes Stowarzyszenia Miłośników Siemierza – Wiesława Miazga. A wśród gości obecni byli: Anna Romanowicz-Łagowska – dyrektor Biura Poselskiego Pana Tomasza Zielińskiego posła na Sejm RP, Agata Niedziółka – Sekretarz Urzędu Gminy Rachanie, Wiesław Pałczyński – Przewodniczący Rady Gminy, Pan Marek Draczka – radny, Anna Pitura i Robert Czyż – Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, Jacek Pawłucki – Dyrektor Biblioteki Publicznej, Pani Elżbieta Szewczuk – Dyrektor Biblioteki Gminnej, Pani Joanna Piłat- prezes Stowarzyszenia ,,Lepsza Przyszłość”.
Postać Bronisława Przyłuskiego(pisarz,poeta,dramaturg,tłumacz, aktor,dziennikarz Radia Wolna Europa,żołnierz wojny obronnej 1939 r.,uhonorowany Orderem Virtuti Militari) przybliżył Waldemar Miazga posługując się artykułem z londyńskiego wydania ,,Gazety Niedzielnej” przedstawiający uroczystość odsłonięcia i po święcenia tablicy ku czci poety sprzed roku.
Najmłodsza na sali (5lat) wielbicielka poezji – Marysia Sioma, drogą losowania ustaliła poetom kolejność prezentacji, która zawierała 2 wiersze własnego autorstwa oraz 1 Przyłuskiego.
Prezentację poprzedzała krótka nota biograficzna autora wiersza oraz refleksja i informacja o tym w jakich okolicznościach utwór powstał. Poetów zapowiadali Anna Brzezicka-Stępień i Waldemar Miazga. Przegląd podzielony był na 6 tur pomiędzy którymi utwory muzyki ludowej a w późniejszej fazie spotkania również biesiadnej zaprezentował duet Elżbieta Stąsiek-Witkowska i Stanisław Michalczuk. Tematyka wierszy była dowolna. W związku z tym poruszały one z reguły tematy uniwersalne, takie jak miłość, natura, radość życia, ale także cierpienie, niespełnienie, poczucie rozczarowania światem, doświadczenie samotności, o wierze, o Bogu czy tęsknocie za tymi których już nie ma. Były także z ,,humorem” – satyry i fraszki.
Bardzo wzruszającym momentem była prezentacja wiersza przez Winczysławę Bartecką z dedykacją dla rodziny Leona Michalskiego z Siemierza. (Pani Bartecka wraz z rodziną jako młoda dziewczynka w 1944 r. uciekała ze wschodnich rubieży przed grasującymi bandami UPA. Rodzina Michalskich bezinteresownie przyjęła ich, zapewniając dach i wyżywienie. Po latach obie rodziny spotkały się). Po zakończeniu prezentacji wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.
Oceny merytorycznej dokonała Pani Joanna Piłat – polonistka i prezes Stowarzyszenia ,,Lepsza Przyszłość”. W bardzo ciepłych słowach oceniła dokonania poetów jednocześnie podkreślając, że tego typu wydarzenie jest najlepszą formą promocji poezji i jej twórców.
Na zakończenie prezes stowarzyszenia – Wiesława Miazga podziękowała współorganizatorom: Romanowi Miedziakowi – Wójtowi Gminy Rachanie, Henrykowi Karwanowi – Staroście Tomaszowskiemu, Tomaszowi Zielińskiemu – posłowi na Sejm RP, Elżbiecie Stąsiek-Witkowskiej i Stanisławowi Michalczukowi za oprawę muzyczna, poetom za przyjęcie zaproszenia i zaprezentowanie swoich wierszy, Paniom ze stowarzyszenia: Irenie Kramarczuk, Stanisławie Kubeckiej, Teresie Antoniuk, Teresie Miazga, Ewie Berlin, Renacie Kusiak-Portka, Katarzynie Czop, Teresie Grzeszczuk i Małgorzacie Kaczorowskiej za przygotowanie słodkiego poczęstunku. A wszystkim Państwu za obecność i udowodnienie, że poezja na terenach wiejskich także ma swoich odbiorców. Wyraziła także głębokie przekonanie ,że zaszczycą nas Państwo swoją obecnością za rok, kiedy to będziemy organizowali II edycję przeglądu.

Fotografia: Marek Szewczuk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!