TOMASZÓW Ambitne plany stowarzyszenia

7 marca 2019 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Samorządu Powiatu Tomaszowskiego.

Na spotkaniu omówiono aktualne problemy i zagadnienia działalności Stowarzyszenia. Obradom przewodniczył Prezes Jarosław Korzeń. Organizacja w ramach projektu „Aktywność. Współpraca. Rozwój” planuje wydać publikację dot. Powiatu Tomaszowskiego, która zawierałaby informacje historyczne, przyrodnicze, kulinarne bogatych w zasoby gmin Powiatu Tomaszowskiego . W ramach tego samego projektu odbędą się warsztaty szkoleniowe dla KGW, stowarzyszeń, gospodarstw agroturystycznych oraz branży hotelarskiej i gastronomicznej. Celem warsztatów jest ukazanie dziedzictwa kulturowego i kulinarnego ziemi tomaszowskiej oraz zastrzeżenie najbardziej tradycyjnych potraw z lokalnych produktów i wpisanie ich na listę produktów regionalnych. Kolejnym punktem obrad zgromadzenia było zajęcie stanowiska przez poszczególnych włodarzy gmin odnośnie gospodarki odpadami w tym Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych i wystosowanie pism do ministra Środowiska, marszałka Województwa oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

mat. Starostwo Powiatowe w TL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!