TOMASZÓW Granty na budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznych rozdane

8 września 2017 roku na podstawie zawartych z Samorządem Województwa Lubelskiego umów o przyznanie pomocy, Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” podpisała z Grantobiorcami umowy o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych: „Budowa i rozbudowa placów zabaw na obszarze LGD” oraz „Budowa i rozbudowa siłowni zewnętrznych na obszarze LGD”. Gratulujemy organizacjom i życzymy pomyślnej realizacji projektów.

Po podpisani umów, wszyscy obecni wzięli udział w szkoleniu z zakresu rozliczania projektów grantowych, które z pewnością ułatwi im realizację grantów.
Każdy mógł również skorzystać z indywidualnych porad w ramach Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, którego celem było m.in. poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LSR, jej celach, zasadach przyznawania dofinansowania, typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR, procedurach oceny i wyboru operacji.

mat. LGD “Roztocze Tomaszowskie”/fot. MagMa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!