TOMASZÓW Lepszy dojazd z Tyszowiec do Żulic

Będzie droga Tyszowce-Żulice.

25 maja 2017 roku Barbara Pakosik – skarbnik Powiatu i Paweł Kościołko – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim podpisali z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie  robót w zakresie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3512L Tyszowce – Nabróż – Żulice od km o+000,00 do km 11+230,00, długości 11,23 km”.
Planowany zakres robót obejmuje wykonanie:
1) długość odcinków dróg do przebudowy – 11 230,00 m,
2) droga – jednojezdniowa, dwupasmowa, dwukierunkowa,
3) prędkość projektowa – 50 km/h,
4) przekrój szlakowy / drogowy /, tylko na odcinkach z chodnikiem –półuliczny,
5) szerokość pasów ruchu: 2 x 2,75 m lub 2 x 2,60 m,
6) nawierzchnia jezdni – bitumiczna,
7) chodniki istniejące i projektowane – z kostki brukowej betonowej,
8) perony z kostki betonowej,
9) zjazdy wg stanu istniejącego,
10) pobocza utwardzone, na szerokości 0,50 m oraz nie utwardzone o szerokości 0,75 m,
11) kategoria obciążenia ruchem – KR-2.
Przebudowa drogi jest dofinansowana w ramach operacji typu,,Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  ,,Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
mat. Starostwo Powiatowe w TL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!