TOMASZÓW LUBELSKI Niemal milionowa promesa odebrana

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak dnia 28 lipca 2017 roku podpisał promesę dotacji celowej dla Miasta Tomaszów Lubelski na dofinansowanie realizacji zadania własnego gminy związanego z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
Dotacja w kwocie 914 tys. złotych (80% kosztów kwalifikowanych) zostanie wykorzystana na realizację zadania pn. Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojska – ul. Łaszczowiecka w kilometrze 0+250 – 0+430, poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim – etap I.
Jest to istotne wsparcie dla samorządu borykającego się z zalewaniem wodami opadowymi bardzo istotnego węzła komunikacyjnego jakim jest skrzyżowanie ulic: Zamojskiej, Sikorskiego i Łaszczowieckiej. Dzięki tej inwestycji możliwe jest kolejne etapowanie robót związanych z przebudową infrastruktury w pasie drogi wojewódzkiej nr 850 ul. Łaszczowieckiej w granicach administracyjnych miasta.
Realizacja prac budowlanych objętych pomocą nastąpi po wyborze wykonawcy z terminem realizacji do 30 listopada 2017 roku.
mat. UM w TL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *