TOMASZÓW Na Kresowym Szlaku Smaku

Nowy projekt Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” właśnie rusza.
11 lipca 2016 roku w Pensjonacie Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Sosnowe Zacisze” w Suścu odbyło się spotkanie wdrażające projektu pt. „Na Kresowym Szlaku Smaku”, przygotowanego przez Lokalną Grupę Działania „Roztocze Tomaszowskie” wspólnie z sześcioma Lokalnymi Grupami Działania położonymi na „ścianie wschodniej” czyli: Ziemią Biłgorajską, Ziemią Zamojską, Ziemią Chełmską, Naszym Roztoczem, Lepszym Jutrem z Hrubieszowa i Poleską Doliną Bugu.
Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego wraz Lokalną Grupą Działania „Roztocze Tomaszowskie”.
„Roztocze Tomaszowskie” jest wieloletnim partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz pomysłodawcą , autorem projektu „Na Kresowym Szlaku Smaku”.
Głównym celem realizacji projektu jest stworzenie kompleksowego szlaku kulinarnego, obejmującego wschodnie tereny Ziemi Lubelskiej. Powstający szlak ma za zadanie promowanie kuchni lokalnej oraz miejscowych restauratorów. Projekt podzielony został na kilka etapów:
Etap I – Warsztaty szkoleniowe dotyczące przygotowania potraw wykorzystujących lokalne produkty, które odbędą się na terenie każdej Lokalnej Grupy Działania biorącej udział w projekcie.
Warsztaty będzie prowadzić Sylwia Biały – laureatka II miejsca w programie „Hell’s Kitchen”. Wspierał ją będzie Artur Sulikowski, kucharz z doświadczeniem we francuskich restauracjach.
Etap II – Promocja szlaku podczas Jarmarku Świętego Wawrzyńca w Bełżcu. W ramach tego działania zorganizowany zostanie konkurs kulinarny, podczas którego uczestnicy projektu będą gotować na żywo potrawę z lokalnych produktów. Ponadto w programie znajdzie się jeszcze konkurs wiedzy o produktach lokalnych oraz pokaz kulinarny.
Etap III – Stworzenie publikacji z przepisami opracowanymi we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami i KGW. Publikacja będzie obejmować przepisy dań, które przygotowane zostaną w oparciu o produkty tradycyjne/ lokalne.
Etap IV – Wyjazdy studyjne do miejsc producentów produktów regionalnych/tradycyjnych na terenie województwa lubelskiego, które są dobrym przykładem na budowanie marki lokalnej oraz wykorzystania tych produktów w kuchni regionalnej.
Wszystkie wydarzenia realizowane w ramach projektu będą promowane w prasie regionalnej oraz na portalach internetowych, powstanie również ulotka, promująca firmy i organizacje funkcjonujące na szlaku – czyli na terenie 7 Lokalnych Grup Działania.
Podczas pierwszego spotkania wdrażającego, uczestnicy poznali szczegóły i założenia projektu. Mieli możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń z nowo poznanymi kucharzami. Poszczególne LGD prezentowały produkty charakteryzujące ich teren oraz potrawy regionalne. Wspólnie z kucharzami pracowali nad nowymi przepisami „Kresowego Szlaku Smaku”. W spotkaniu wdrażającym uczestniczył również przedstawiciel Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego – Agnieszka Wenerska. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych LGD w składzie:
Roztocze Tomaszowskie”: Zbigniew Naklicki – wójt Gminy Susiec, Andrzej Adamek – wójt Gminy Bełżec, Lucyna Kozyra – współwłaścicielka Pensjonatu Szkoleniowo-Wypoczynkowego Sosnowe Zacisze, Joanna Kowalczuk – dyrektor GOK Susiec, Danuta Pakosik – prezes Spółdzielni Socjalnej Arka, Krzysztof Łagowski – prezes Roztoczańskiego Stowarzyszenia Agroturystów, Agnieszka Hałasa – właścicielka gospodarstwa agroturystycznego „Aga”, Anna Kuśmierczak-Kuceł – właścicielka Gospodarstwa rybackiego oraz Karpiówki w Bełżcu, Anna Kołodziej – producentka oleju tłoczonego oraz sołtyska miejscowości Zadnoga, Magdalena Tereszczuk – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Roztocze oraz Ewa Piwko-Witkowska – prezes LGD „Roztocze Tomaszowskie”.
Ziemia Chełmska: Beata Juśkiewicz – prezes Stowarzyszenia LGD Ziemia Chełmska, Teresa Szwarc – lokalna liderka, Małgorzata Sarzyńska – członek Zarządu LGD.
Poleska Dolina Bugu: Agata Karwatiuk – przewodnicząca KGW w Hannie, Alicja Kwietniewska – członkini KGW w Hannie, Regina Zarczuk – przewodnicząca KGW w Dołhobrodach, Teresa Patejuk – wiceprzewodnicząca KGW w Dołhobrodach.
Nasze Roztocze: Agata Piwko – prezes Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Promocji i Rozwoju Środowisk Lokalnych 28+, Daria Burcon – pracownik Stowarzyszenia Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Jolanta Zakrzewska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Płoskiem i dodatkowo skarbnik w Stowarzyszeniu Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+, Beata Wichorowska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Mokrem, Anna Saba – pracownik Biura LGD.
Ziemia Zamojska: Dominika Witkowska – prezes Stowarzyszenia LGD Ziemia Zamojska, Anna Nogas – pracownik Biura LGD ds. koordynacji projektów, Ewa DziamaKloc – pracownik Urzędu Gminy w Skierbieszowie, Maria Ryń – właścicielka Hotel & Resort Marina w Nieliszu, Elżbieta Kuźma – przedstawicielka KGW Super Baby z Barchaczowa oraz radna Gminy Łabunie.
Lepsze Jutro: Marta Małyszek – wójt Gminy Mircze, Przemysław Podskarbi – wiceprezes LGD, Wojciech Czernysz – Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej, Katarzyna Serafin – przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet Werbkowice, Marek Janczuk – kierownik Biura LGD.
Ziemia Biłgorajska: Waldemar Sewastynowicz – dyrektor biura LGD „Ziemia Biłgorajska i Izabela PintalKiełbasa.


mat. LGD „Roztocze Tomaszowskie”/fot. TPI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!