TOMASZÓW Ostatnia taka sesja

12 października 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XLVIII sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

W pierwszej części sesji Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski przedstawił zebranym sprawozdanie z działalności pomiędzy sesjami, poinformował, m.in. o: trwających pracach przy budowie krytej pływalni w Tomaszowie Lubelskim oraz budowie Zielonego Rynku, przebudowie ulicy Norwida, oraz kanalizacji burzowej u zbiegu ulic Zamojskiej i Łaszczowieckiej. Ponadto Burmistrz Miasta poinformował o wyróżnieniu przyznanym Rekonstrukcjom Bitew Września 1939 r. pod Tomaszowem Lubelskim przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną podczas IX Lubelskiej Gali Turystyki na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Lubelskiego 2018.

Następnie Radni przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Tomaszów Lubelski w roku szkolnym 2017/2018.

Podczas sesji Radni uchwalili uchwały w sprawie:

  1. Wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2018 rok.
  2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  3. Uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2019.
  4. Uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Tomaszów Lubelski na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025.
  5. Podjęcia czynności zmierzających do wdrożenia na terenie Miasta Tomaszów Lubelski Programu „Mieszkanie +”.

Na zakończenie ostatniej sesji VII kadencji Przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus wręczył podziękowania kierownikom i dyrektorom miejskich jednostek organizacyjnych oraz naczelnikom wydziałów Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski za czteroletnią współpracę z Radą Miasta Tomaszów Lubelski. Okolicznościowe podziękowania otrzymały również pracownice Biura Rady Miasta. Następnie Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski wraz z Przewodniczącym Rady Miasta wręczyli okolicznościowe podziękowania Radnym Rady Miasta z okazji kończącej się kadencji.

mat. UM w TL/fot. UM i TPI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!