TOMASZÓW Przebudują kanał burzowy

Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski w nawiązaniu do Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2018 roku, podpisał umowę z Zakładem Wapienno-Piaskowym „Bełżec” na realizację II etapu przebudowy kanału burzowego odwodnienia skrzyżowania dróg ulic Zamojskiej i Łaczowieckiej w ramach zadania pn. Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojska – ul. Łaszczowiecka w kilometrze 0+250 – 0+430, poprzez przebudowę kanału burzowego przy ul. Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim – etap II.

Nasze miasto otrzymało dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z przeciwdziałaniem skutkom klęsk żywiołowych w kwocie 1 329.000 zł.

Jest to istotne wsparcie dla samorządu borykającego się z zalewaniem wodami opadowymi bardzo istotnego węzła komunikacyjnego jakim jest skrzyżowanie ulic Zamojskiej, Sikorskiego i Łaszczowieckiej. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie kolejne etapowanie robót związanych z przebudową infrastruktury w pasie drogi wojewódzkiej nr 850 ul. Łaszczowieckiej w granicach administracyjnych miasta. Realizacja prac budowlanych objętych pomocą będzie ukończona do 31 października 2018 roku.

mat. UM w TL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!