TOMASZÓW Radni obradowali

29 września 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się XXXV sesja VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski.

Po wystąpieniu Przewodniczącego Rady Miasta Pana Mirosława Fusa głos zabrał Komendant Powiatowy Policji Pan Artur Deryło, zwrócił się do Burmistrza Miasta Wojciecha Żukowskiego z wyrazami podziękowania od Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja za finansowane wsparcie zakupu policyjnego busa i radiowozu.

Następnie głos zabrał Pan Stanisław Kaniewski, trener drużyny siatkarek TKS „Tomasovia”, który również podziękował za finansowe wsparcie wyjazdu siatkarek na Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej we Włoszech. Tomaszowska drużyna siatkarek na turnieju we Włoszech zajęła wysokie 4 miejsce, zdobywając oprócz nagrody liczne dowody sympatii i uznania. Wśród osób reprezentujących Miasto Tomaszów Lubelski, oprócz siatkarek i trenerów, znalazł się Przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski Mirosław Fus. W dowód sympatii Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski otrzymał od władz miasta Farra di Soligo we Włoszech okolicznościowy puchar i dyplom.

Kolejnym punktem sesji było sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta za okres pomiędzy sesjami, Burmistrz poinformował, m.in. o: zakończeniu prac przy budowie pochylni dla niepełnosprawnych przy Przedszkolu Samorządowym Nr 5, trwających pracach przygotowawczych projektu rewitalizacji miasta, budowie chodnika przy ulicy Rzemieślniczej, wizycie dziennikarzy Polsat Sport w Tomaszowie Lubelskim, Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 oraz uroczystościach z okazji 78 rocznicy Bitew Września 1939 r. pod Tomaszowem Lubelskim.

Radni pozytywnie rozpatrzyli informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 roku.

W kolejnej części sesji Radni przyjęli uchwały w sprawie:

  1. Wprowadzenia zmian do budżetu miasta na 2017 rok.
  2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  3. Wprowadzenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta za pomocą innego instrumentu płatniczego.
  4. Udzielenia pomocy finansowej miastu Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt.
  5. Uchwalenia rocznego programu współpracy Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018.
  6. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – nieruchomości działki nr 15/1 cz. ark. 18 położonej przy ul. Al. Sportowa w Tomaszowie Lubelskim na okres do trzech lat.
  7. Uchylenia uchwały Nr XIX/161/2016 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Miasta.

mat. UM w TL

 

Uchwały podjęte przez Radę Miasta Tomaszów Lubelski dostępne będą na stronie http://umtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=292

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!