TOMASZÓW Ruszył nabór na bezpłatne warsztaty

W Tomaszowie Lubelskim realizowany jest projekt w ramach Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji /LOWE/.
Projekt: modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest podejmowanie działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych w zakresie rozwijania kompetencji potrzebnych na rynku pracy, integracji społecznej, wsparcia rodziny, jak również rozwoju metod i narzędzi pracy nauczycieli z osobami dorosłymi
Katalog BEZPŁATNYCH szkoleń i warsztatów proponowanych do realizowania w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim:
 JĘZYK ANGIELSKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH
 JĘZYK NIEMIECKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH
 ZDROWE ŻYWIENIE WRAZ Z WARSZTATAMI KULINARNYMI
 OBSŁUGA KOMPUTERA, INTERNETU, WORD, EXEL ITP.
 PISANIE PROJEKTÓW W ZAKRESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I PROGRAMÓW GRANTOWYCH
 ZAŁATWIANIE SPRAW URZĘDOWYCH, E-OBYWATEL
 AKTYWNE METODY PRACY Z DZIEĆMI
 PLANOWANIE BUDŻETU DOMOWEGO
 BAJKOTERAPIA
 SAMOOBRONA
 TRENING PAMIĘCI
 PROWADZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – ZASADY I OBOWIĄZKI
 AEROBIK
 WARSZTATY DORADZTWA ZAWODOWEGO
 PODSTAWY REPORTAŻU Z ELEMENTAMI FOTOGRAFII
KONTAKT: 84 664 44 54, 660 519 722

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!