TOMASZÓW Trwają zajęcia projektowe LOWE

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Tomaszowie Lubelskim.

Urząd Miasta Tomaszów Lubelski zaprasza dorosłych mieszkańców miasta do udziału w bezpłatnych szkoleniach, których celem jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji potrzebnych i pomocnych na rynku pracy. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Żołnierzy Września 1 został utworzony „Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – LOWE w Tomaszowie Lubelskim”.
Działalność LOWE w Tomaszowie Lubelskim możliwa jest dzięki pozyskaniu przez Urząd Miasta grantu w wysokości 177 200,00 zł z Fundacji OIC POLAND w Lublinie z projektu „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i de faworyzowanych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki te zostaną przeznaczone na realizację szkoleń, kursów i warsztatów oraz adaptację i wyposażenie pomieszczeń, w których będzie prowadzona działalność Ośrodka.
Zainteresowani ofertą LOWE w Tomaszowie Lubelskim mają do wyboru szeroką ofertę edukacyjną, m. in.: kursy językowe (j. angielski, j. niemiecki), zajęcia komputerowe, warsztaty zdrowego żywienia, aerobik, trening pamięci, warsztaty plastyczne – rękodzieło, szkolenia z zakresu pisania projektów w zakresie pozyskiwania środków unijnych i programów grantowych, prowadzenia organizacji pozarządowych, planowania budżetu domowego, doradztwa zawodowego, załatwiania spraw urzędowych i sposobów nowoczesnej komunikacji z urzędem, bajkoterapii, aktywnych form i metod pracy z dziećmi, samoobrony, warsztatów dziennikarskich i fotograficznych.
Oferta Ośrodka jest otwarta. Prosimy o zgłaszanie propozycji szkoleń i warsztatów.

Harmonogram zajęć już trwających:
1. Język angielski (Anna Obalek i Justyna Pupiec) – poniedziałek i wtorek 17.15 – 19.15
2. Język angielski (Marzena Mazur i Beata Depak) – środa 17.15 – 19.15
3. Aerobik (Teresa Drzewosz) – poniedziałek – I grupa 18.00 – 19.00; II grupa 19.00 – 20.00 oraz środa I grupa 17.30. – 18.30.; II grupa 18.30. – 19.30.
4. Język niemiecki (Aleksandra Krawczyk i Monika Czernek) – środa 18.15 – 20.15 i sobota 9.45-11.45
5. Język niemiecki (Marta Smaler) – środa i piątek 16.45 18.45
6. Warsztaty plastyczne – rękodzieło (Beata Malec) – sobota 9.00 – 13.00
7. Warsztaty plastyczne – rękodzieło (Elżbieta Uchman) – wtorek 16.30 – 19.30
8. Szkolenie – pisanie projektów z zakresu pozyskiwania środków unijnych i programów grantowych – środa, piątek 15.30. – 19.30 oraz sobota 9.00. – 14.00
9. Zajęcia komputerowe – podstawy obsługi komputera (Dionizy Mróz i Krzysztofa Kulas) – czwartek 17.00 – 19.00
10. Zajęcia szachowe z wykorzystaniem komputera (Ryszard Żądło i Elżbieta Żądło) – wtorek 17.00 – 19.00

Zapisów na trwające lub oczekujące oferty szkoleń można dokonywać pod numerami telefonów: 84 664-44-54 lub 660-519-722.
Wszelkie pytania można kierować telefonicznie lub pod adresem mailowym sp2tomaszow@poczta.onet.pl
Więcej informacji na: https://www.facebook.com/LOWE-Tomasz%C3%B3w-Lubelski-30562…/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!