TOMASZÓW Warsztaty partnerstwa lokalnego LOWE

11 grudnia 2017 roku w Urzędzie Miasta odbyły się warsztaty partnerstwa lokalnego pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych w społeczności lokalnej w celu wspierania LOWE w Tomaszowie Lubelskim”. Organizatorem warsztatów było Miasto Tomaszów Lubelski, Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland w Lublinie oraz Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Krakowie. Warsztaty poprowadzili: Jadwiga Olszowska-Urban – ekspert projektu i Bartosz Urban – ekspert partnerstwa lokalnego.

Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom, którymi byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, szkół, pracodawców, organizacji pozarządowych, idei Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji – LOWE w Tomaszowie Lubelskim powołanego do istnienia na bazie i z wykorzystaniem potencjału Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Warsztaty miały także zintegrować partnerów wokół idei kształcenia ustawicznego dorosłych przez całe życie, zidentyfikować wszystkie zasoby i potencjały partnerów lokalnych, by LOWE miało wsparcie i trwałość do 2021 roku.

Model LOWE ma formę współpracy partnerów, którzy wspólnie, w sposób systematyczny i trwały, z wykorzystaniem innowacyjnych metod oraz rozwiązań planują, projektują, wdrażają i realizują określone działania, inicjatywy i usługi edukacyjne w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Zapraszamy zainteresowanych skorzystaniem z oferty Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji – LOWE w Tomaszowie Lubelskim do zgłaszania się na zaplanowane szkolenia oraz do zgłaszania swoich zapotrzebowań na usługi edukacyjne, jakie LOWE mógłby zrealizować. Oferta szkoleń jest otwarta. Na spotkaniu obecny był między innymi dyrektor delegatury KO w Zamościu – Tomasz Zieliński oraz gospodarz miasta, burmistrz Wojciech Żukowski.

mat. UM w TL

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!