ZUS Rosną emerytury i renty. O ile?

Najniższe emerytury i renty wzrosną od marca do tysiąca złotych, choć nie dla każdego. Pozostali mogą liczyć na coroczną waloryzację świadczeń. Kto skorzysta najbardziej?

Minimalne świadczenia sporo w górę

Od 1 marca wzrosną kwoty minimalnych gwarantowanych świadczeń. Wysokość dotychczasowych świadczeń gwarantowanych i ich nowe kwoty można odczytać z tabeli:

Minimalne świadczenia gwarantowane (brutto)
  do 28 lutego 2017 od 1 marca 2017
emerytura* / renta rodzinna / renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 882,56 zł 1000 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 676,75 zł 750 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową / renta rodzinna wypadkowa 1059,07 zł 1200 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 812,10 zł 900 zł
renta socjalna 741,35 zł 840 zł
świadczenie przedemerytalne 1029,86 zł 1040 zł

* Ważne! Nie każdy emeryt, który dostawał do tej pory mniej niż 1000 zł, może liczyć na podwyższenie świadczenia do tej kwoty. Taką podwyżkę otrzymają emeryci, którzy wypracowali wymagany staż składkowy i nieskładkowy. Dla mężczyzn wynosi on 25 lat. W przypadku kobiet jest różny w zależności od tego, kiedy kobieta ukończyła powszechny wiek emerytalny i wynosi od 20 do 22 lat.

Staż składkowo-nieskładkowy, który gwarantuje emeryturę w wysokości 1000 zł brutto
dla mężczyzny 25 lat  
dla kobiety 20 lat jeśli ukończyła powszechny wiek emerytalny do 31 grudnia 2013 roku
21 lat jeśli ukończyła powszechny wiek emerytalny od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2015
22 lata jeśli ukończyła powszechny wiek emerytalny od 1 stycznia 2016

 

Waloryzacja o niecałe pół procenta, ale z kwotą minimalną

1 marca rozpocznie się także coroczna waloryzacja świadczeń, wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia obowiązującej na koniec lutego przez procentowy wskaźnik waloryzacji. Wysokość wskaźnika zależy od tego, czy ceny towarów i usług rosły, czy malały i o ile. Na wysokość waloryzacji ma też wpływ wzrost średniego wynagrodzenia Polaków. Zgodnie z tymi danymi wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2017 roku wynosi 100,44%.

Jednak w tym roku, obok waloryzacji procentowej, obowiązuje również minimalna kwota podwyżki dla emerytur i rent. Jeśli po pomnożeniu kwoty świadczenia przez procentowy wskaźnik waloryzacji podwyżka okaże się niższa niż minimalna, to emeryt lub rencista otrzyma ją w kwocie gwarantowanego minimum. Wysokość minimalnych podwyżek zawiera tabela:

świadczenie minimalna podwyżka świadczenia

w roku 2017

emerytura*

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

10 zł brutto
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 7,5 zł brutto
emerytura częściowa* 5 zł brutto

* Ważne! Minimalna podwyżka nie obejmuje emerytów, którzy do końca lutego pobierali świadczenie niższe niż 882,56 zł brutto. W ich przypadku emerytura zostanie podwyższona jedynie wskaźnikiem procentowym (100,44%).

Dodatki do emerytur i rent obejmuje tylko waloryzacja procentowym wskaźnikiem. Na przykład dodatek pielęgnacyjny od 1 marca będzie wynosił 209,59 zł brutto.

Waloryzacja i podwyższenie świadczeń do nowych kwot minimalnych odbywa się z urzędu. To znaczy, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Każda osoba pobierająca świadczenie z ZUS dostanie w najbliższym czasie decyzję z informacją o nowej wysokości swojego świadczenia.

Małgorzata Korba
regionalny rzecznik ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!