TOMASZÓW Zatrzymane w Kadrze

Młodzież z Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim rozpoczęła realizację projektu „Zatrzymane w Kadrze” prowadzonego w ramach programu „ Równać Szanse 2016”. Organizatorem programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, która przyznała grant na realizację tego projektu Fundacji Rozwoju Centrum Edukacyjno – Kongresowego z Tomaszowa Lubelskiego.
Tematem przewodnim projektu „Zatrzymane w Kadrze” jest stara fotografia, w tym fotografia ślubna. Te stare fotografie staną się pretekstem do poznawania lokalnej historii i integracji międzypokoleniowej. Młodzież w trakcie rozmów z seniorami zbierze i zarejestruje historie związane ze starymi fotografiami ślubnymi, jak i lokalną historią. Do tych działań gimnazjaliści zostaną przygotowani podczas warsztatów dziennikarskich i fotograficznych. Zebrane po przeszkoleniu reporterskim i fotoreporterskim zdjęcia i relacje posłużą do przygotowania wystawy, fotokastu oraz założenia bloga poświęconego zatrzymanej w kadrze historii Tomaszowa Lubelskiego. Wśród uczestników projektu zostanie ogłoszony konkurs na najlepszą relację reporterską. Projekt zostanie zwieńczony wystawą kopii starych fotografii oraz związanych z nimi historii oraz rozstrzygnięciem konkursu na najlepszą relację z przeszłości.
Dzięki udziałowi w projekcie młodzież rozwinie umiejętności w sferze komunikacji interpersonalnej, planowania i realizowania działań zmierzających do osiągania celów oraz przełamie stereotypy w myśleniu o osobach starszych.
Pośrednimi uczestnikami projektu będą słuchacze tomaszowskiej filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy podzielą się z młodzieżą swoimi fotografiami i historiami.
Projekt z udziałem kilkunastu uczniów różnych klas Gimnazjum nr 2 będzie realizowany od lutego do sierpnia 2017 r.
mat. UM w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.