WOŻUCZYN CUKROWNIA Dzień Dziecka [foto]

Z okazji Dnia Dziecka 7 czerwca 2019 roku na Stadionie Sportowym w Wożuczynie Cukrowni odbył się festyn ph. „Profilaktycznie, zdrowo i sportowo”.

Organizatorem był Wójt Gminy, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Rachaniach. Celem imprezy była promocja zdrowia – propagowanie pro zdrowotnego stylu życia. Festyn adresowany był dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodzin. Po oficjalnym otwarciu festynu przez Wójta Gminy Rachanie – pana Romana Miedziaka nastąpiły prezentacje związane z profilaktyką uzależnień, a następnie rozgrywki, zabawy sportowe, konkursy, poczęstunek i wspólna zabawa. Imprezę prowadziła pani Agata Niedziółka – Sekretarz Gminy Rachanie. Konkurencje sportowe zostały przeprowadzone przez nauczycieli WF, a konkurs plastyczny na „Pocztówkę z mojej miejscowości” przez nauczycieli plastyków. Wszyscy uczestnicy festynu otrzymali drobne upominki, nagrody oraz podziękowania za wspólną zabawę. Organizatorzy zadbali o drugie śniadanie, a KGW „Kalina” z Wożuczyna Cukrowni o słodki poczęstunek. Oprócz wymienionych konkurencji sportowych były inne atrakcje: dmuchane zjeżdżalnie, spotkanie i pokazy policji oraz zabawy z animatorem. Mamy nadzieję, że wszyscy miło spędzili czas i długo będą wspominać ten dzień.
Stanisław Seńko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.