4 na 100 000 dzieci choruje na białaczkę. Międzynarodowy Dzień Walki z Nowotworami Dziecięcymi

Każdego roku w Polsce diagnozuje się około 1100 – 1200 przypadków nowych zachorowań na nowotwory u dzieci, spośród których najczęściej występującymi są: guzy mózgu, chłoniaki, mięsaki oraz nowotwory układu krwiotwórczego – w szczególności białaczka. W przypadku nowotworów krwi, gdy leczenie nie przynosi efektów, często jedyną szansą na powrót dziecka do zdrowia jest przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi obwodowej lub szpiku kostnego od Dawcy niespokrewnionego. To, jak ważni są potencjalni Dawcy szpiku, pokazują statystyki. Tylko 25 proc. Pacjentów wymagających przeszczepienia znajduje Dawcę w rodzinie – pozostałe 75 proc. chorych potrzebuje pomocy „bliźniaka genetycznego”. 

Choroba, w której nie ma winnych
Białaczka jest najczęściej występującym rodzajem nowotworu układu krwiotwórczego wieku dziecięcego. Może przybrać postać przewlekłą lub ostrą – i to właśnie ostra białaczka stanowi większość zachorowań wśród dzieci. Najczęściej diagnozuje się małych Pacjentów pomiędzy 2. a 5. rokiem życia. Przyczyny choroby nie są do końca poznane, dlatego o białaczce mówi się, że to choroba niezawiniona.

Często spotykam się z tym, że rodzice, którzy słyszą diagnozę swojego dziecka, zadają mi pytania: „W którym miejscu popełniliśmy błąd?”, „Gdzie doszło do zaniedbania z naszej strony”? Oczywiście te wszystkie pytania są absolutnie zrozumiałe, bo gdy z tak ciężką chorobą musi walczyć dziecko, każdy chciałby znać przyczynę. A w tej sytuacji nikt nie zawinił – patofizjologia rozwoju białaczki nie jest do końca poznana. Wpływ mogą mieć pewne czynniki genetyczne, czasami może środowiskowe, na które nie mamy wpływu. Dlatego o białaczce mówimy, że jest chorobą „niezawinioną”. 

– tłumaczy prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak z Ponadregionalnego Centrum Onkologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu.

Jakie objawy może dawać białaczka?
Białaczka rozwija się u dzieci bardzo szybko, dlatego wczesne wykrycie choroby jest niezwykle ważne. Początkowe objawy są zróżnicowane i często przypominają zwykłą infekcję. Wśród najczęstszych symptomów choroby wymienia się: bóle głowy i kończyn, stany podgorączkowe, bladość skóry, apatię i senność, nawracające infekcje, powiększone węzły chłonne, powiększoną śledzionę oraz wątrobę, nieprawidłowe wyniki badań krwi (obniżona liczba erytrocytów i trombocytów, podwyższona liczba leukocytów)1.
Dawcy szpiku dla małych Pacjentów
Często w procesie leczenia białaczki niezbędna jest transplantacja komórek hematopoetycznych od Dawcy niespokrewnionego. Dzieje się tak w przypadku, gdy choroba ma agresywny przebieg, nie reaguje na zastosowane leczenie – chemioterapię i radioterapię lub w sytuacji, gdy białaczka nawraca.

Około 85% dzieci leczy się dobrze chemioterapią konwencjonalną. U około 15-20% małych Pacjentów dochodzi do wznowy choroby. Wówczas, przy pierwszej wznowie, leczeniem z wyboru jest przeszczepienie szpiku bądź krwiotwórczych komórek z krwi obwodowej od zgodnego Dawcy.

– wyjaśnia prof. Krzysztof Kałwak.

W Polsce każdego roku około 120 dzieci otrzymuje krwiotwórcze komórki macierzyste od Dawcy niespokrewnionego. Od 2009 roku Dawcy szpiku z bazy Fundacji DKMS oddali krwiotwórcze komórki macierzyste dla 1557 Pacjentów poniżej 18. roku życia, z których aż 404 to Pacjenci pochodzący z Polski.
Potencjalnym Dawcą szpiku może zostać każdy, kto chce pomóc, jest ogólnie zdrową osobą pomiędzy 18. a 55. rokiem życia o wskaźniku masy ciała nie wyższym niż 40 BMI.
Żeby dołączyć do bazy Dawców szpiku Fundacji DKMS wystarczy zamówić bezpłatny pakiet rejestracyjny na stronie internetowej: Dołącz do naszej rodziny | Fundacja DKMS. W zestawie znajdują się: pałeczki do pobrania wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka, formularz rejestracyjny oraz szczegółowa instrukcja, przeprowadzająca krok po kroku przez proces rejestracji. Pałeczki z pobranym wymazem oraz formularz rejestracyjny należy umieścić w kopercie zwrotnej, dołączonej do pakietu, i odesłać na koszt i adres Fundacji DKMS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.