Info

50 euro za buraki w Krajowej Grupie Spożywczej S.A.!

Podczas posiedzenia negocjacyjnego, które odbyło się w dniu 17 października 2022 roku,
Rada Związków Plantatorów Buraka Cukrowego przy Krajowej Grupie Spożywczej S.A. uzgodniła z Zarządem Spółki podwyższenie ceny za buraki kontraktowane w roku gospodarczym 2022/2023. Plantatorzy dostarczający buraki do Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w 2022 roku otrzymają zapłatę za buraki kontraktowane o zawartości cukru 16% w kwocie netto nie mniejszej niż 50 euro za 1 tonę. Na tę kwotę składa się cena podstawowa 37 euro/t i świadczenie gwarantowane w kwocie 13 euro/t (zaliczka na poczet świadczenia dodatkowego powiązanego z ceną cukru). 

Aktualna cena za buraki nadwyżkowe to 120 zł netto za tonę.  Strony spotkania uzgodniły że ostateczny poziom ceny buraków nadwyżkowych zostanie ustalony na kolejnym spotkaniu.

W kampanii 2022/2023 obowiązywał będzie mechanizm reklasyfikacji buraków nadwyżkowych, co pozwoli na rozliczenie części dostarczonych nadwyżek w cenie buraków kontraktowanych.

Plantatorzy współpracujący z Krajową Grupą Spożywczą S.A. poza najwyższą stawką za dostarczony surowiec, mogą także liczyć na szereg działań wspierających ze strony Cukrowni takich jak: zaopatrzenie w rolnicze środki produkcji, szkolenia agrotechniczne, promocyjne programy ochronne oraz wsparcie Funduszu Pomocowego w przypadku zaistnienia niekorzystnych zjawisk meteorologicznych, chorób roślin czy ataku szkodników, z czego w ostatnich latach skorzystała znaczna ilość Plantatorów. Spółka oferuje także doradztwo wyspecjalizowanych agrotechników i inspektorów surowcowych.

Wszystkim Plantatorom Krajowej Grupy Spożywczej S.A. życzymy obfitych plonów oraz wysokiej polaryzacji buraków cukrowych w bieżącej kampanii cukrowniczej w 2022 roku.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *