Co gdzie kiedy ?Info

DARMOWA pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie i mediacje

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Jesteśmy po to, aby Cię wesprzeć! Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie POWIATU TOMASZOWSKIEGO! Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim.

Gdzie znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy?
W Powiecie Tomaszowskim punkty dostępne są w następujących lokalizacjach:

 • STAROSTWO POWIATOWE W TOMASZOWIE LUBELSKIM, UL. ŻWIRKI I WIGURY 2; poniedziałek: 12.00 – 16.00, wtorek: 15.00 – 19.00, środa: 8.00 – 12.00, czwartek: 7.45 – 11.45, piątek: 13.00 – 17.00,
 • URZĄD MIEJSKI W TYSZOWCACH, UL. 3 MAJA 8; poniedziałek: 8.00 – 12.00, czwartek: 13.00 – 17.00, piątek: 12.15 – 16.15,
 • URZĄD GMINY W ULHÓWKU, UL. KOŚCIELNA 1/1, 22; wtorek i środa: 11.45 – 15.45,
 • URZĄD GMINY W TELATYNIE, UL. FRYDERYKA CHOPINA 10; środa: 15.50 – 19.50, czwartek: 12.15 – 16.15, piątek: 8.00 – 12.00,
 • URZĄD GMINY W ŁASZCZOWIE, UL. PARTYZANTÓW 12; poniedziałek: 11.45 – 15.45, wtorek: 12.00 – 16.00

Jak mogę się zapisać na darmową poradę?

 • pod numerem telefonu: (84) 665 79 09.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy?
Z nieodpłatnej pomocy skorzystać może KAŻDA OSOBA FIZYCZNA, PO ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA (dostępnego w punkcie), że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to warunkiem skorzystania z pomocy jest złożenie dodatkowego oświadczenia, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniałeś innych osób oraz zaświadczenia dotyczącego pomocy de minimis.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

 • informację o stanie prawnym lub obowiązkach i uprawnieniach,
 • wskazanie sposobów rozwiązania problemu prawnego,
 • sporządzenie projektu pisma (z wyłączeniem spraw w toczących się już postępowaniach), w tym o zwolnienie z kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika,
 • poinformowanie o kosztach i ryzyku finansowym skierowania sprawy do sądu,
 • nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

 • rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji, zwłaszcza w sprawach zadłużenia, mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • poinformowanie o przysługujących uprawnieniach lub ciążących obowiązkach,
 • wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, np. poprzez sporządzenie planu wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielenie pomocy w jego realizacji,
 • skierowanie do odpowiednich instytucji lub placówek nieodpłatnej pomocy,
 • nieodpłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

 • poinformowanie o możliwościach i korzyściach polubownych metod rozwiązywania sporów,
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie mediacji w sprawie karnej,
 • przeprowadzenie mediacji,
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Więcej informacji:

mat. Stowarzyszenie Sursum Corda (łac. „w górę serca”)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *