Edukacja

EDUKACJA Konkurs „Torowisko to nie boisko”

„Torowisko to nie boisko” – konkurs plastyczny dla dzieci z klas 1-6

Przedmiotem konkursu jest wykonanie plakatu oraz hasła promującego tematykę bezpieczeństwa na kolei. Interpretacja oraz technika wykonania pracy dowolna. Prace w formacie JPG należy przesyłać na adres e-mail konkurs@utk.gov.pl z dopiskiem „Konkurs plastyczny – Torowisko to nie boisko” lub przesłać pracę konkursową na adres: Urząd Transportu Kolejowego, Aleje Jerozolimskie 134, 02-3015 Warszawa.

Konkurs rozpoczyna się 1 marca 2016 r. Termin składania prac upływa z dniem 25 marca 2016 r. Każda szkoła może nadesłać tylko jedną pracę. Regulamin konkursu do pobrania:

http://pasazer.utk.gov.pl/download/4/11795/Regulaminkonkursudlaszkolpodstawowych-Torowiskotonieboisko.pdf

Zwycięskie prace konkursowe zostaną zamieszczone w terminie najpóźniej do 14 kwietnia 2016 r. na stronie www.kolejoweabc.pl w zakładce Konkursy dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Nagrodą główną jest prelekcja Kolejowego ABC.

konkurs

mat. nadesłany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *