GMINA TOMASZÓW Drogi za 6 milionów oddane do użytku

Realizując założenia budżetowe Gmina Tomaszów Lubelski w 2016 roku przeprowadziła następujące inwestycje drogowe:
– Przebudowa dróg gminnych wraz z oświetleniem ulicznym na ulicach: Folwarcznej, Ogrodowej, Agrestowej, Wiśniowej, Sadowej, Malinowej w Miejscowości Rogóźno, których wartość robót wyniosła 1 351 751,43 zł. Inwestycja zrealizowana w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019” z którego otrzymano dotację w wysokości 658 262,00 zł. Ponadto w ramach partnerstwa uzyskano pomoc finansową z Powiatu Tomaszowskiego w wysokości 235 384 zł oraz Miasta Tomaszów Lubelski w wysokości 210 tys. zł.
– Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Typin, których wartość robót wyniosła 258 167,04 zł, dofinansowanie pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego funduszu Funduszu Ochrony Gruntów Ornych w kwocie 50 tys. zł.
– Utwardzenie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Majdanek – Majdan Górny. Wartość robót wyniosła 241 789,11 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w postaci dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem skutków erozji dna wąwozu lessowego w wysokości 180 tys. zł.
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jeziernia, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2015 r. Wartość robót ogółem wyniosła 163 493,84 zł. Dofinansowanie operacji uzyskano z Urzędu Wojewódzkiego w postaci dotacji celowej na zadania związane z likwidacją skutków klęsk żywiołowych w wysokości 75 097,00 zł.
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaszczówka. Wartość prac wyniosła 116 165,60. Inwestycje sfinansowano z budżetu Gminy Tomaszów Lubelski.
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rogóźno Kolonia. Wartość prac wyniosła 46 208,89. Inwestycje sfinansowano z budżetu Gminy Tomaszów Lubelski.
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szarowola nr 111748L. Wartość prac wyniosła101 623 zł. Inwestycje sfinansowano z budżetu Gminy Tomaszów Lubelski.
– Budowa chodników przy drogach gminnych. Wartość prac wyniosła 251 433,48 zł. Inwestycje sfinansowano z budżetu Gminy Tomaszów Lubelski.
– Przebudowa drogi gminnej Przeorsk-Nowy Przeorsk, ul. Polna w Rudzie Wołoskiej oraz ul. Spokojna. Wartość prac wyniosła łącznie 1 098 572 zł. Zadanie wykonano we współpracy z Farmą Wiatrową „Kresy” w ramach naprawy dróg lokalnych zniszczonych podczas budowy wiatraków.
– Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podhorce – utwardzenie grobli. Wartość prac wyniosła 38 198,27 zł. Inwestycje sfinansowano z budżetu Gminy Tomaszów Lubelski.
– Remont drogi gminnej Justynówka-Przecinka. Wartość prac wyniosła 32 866,52 zł. Inwestycje sfinansowano z budżetu Gminy Tomaszów Lubelski.
– Przebudowa drogi w miejscowości Łaszczówka ul. Spółdzielcza. Wartość prac wyniosła 35844,66 zł. Inwestycje sfinansowano z budżetu Gminy Tomaszów Lubelski.
– Utwardzenia placów przed budynkami OSP. Wartość prac wyniosła 163 702 zł. Zadanie sfinansowano z budżetu Gminy Tomaszów Lubelski.
Ponadto Gmina Tomaszów Lubelski dofinansowała następujące inwestycje drogowe:
– Przebudowa dróg powiatowych Tomaszów Lubelski – Łaszczówka, Ruda Wołoska – Przeorsk, Jarczów – Korhynie. Dofinansowanie Gminy Tomaszów Lubelski do zadania wyniosło 1 110 000,00 zł.
– Przebudowa dróg powiatowych w Rabinówce, Pasiekach i Ulowie. Wartość prac wyniosła 373 849,36 zł. Gmina sfinansowała inwestycję w całości.
– Budowa chodników przy drogach powiatowych. Wkład finansowy Gminy Tomaszów Lubelski wyniósł 339 487 zł.
– Przebudowa ul. Petera w Tomaszowie Lubelskim realizowana przez Miasto Tomaszów Lubelski. Gmina dofinansowała zadanie na kwotę 210 000zł.
Łączna suma wydatków poniesionych przez Gminę Tomaszów Lubelski na realizację inwestycji drogowych w 2016 roku wyniosła około 6 mln. zł.
15292846_10207631465414057_930123753_o

15271244_10207631465494059_1191399254_o
mat. UG w TL

One thought on “GMINA TOMASZÓW Drogi za 6 milionów oddane do użytku

  • 7 stycznia, 2017 o 10:56 am
    Permalink

    Przypominam ,że to nie tylko tamte wsie głosowały na Pani Wójt

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.