GMINA TOMASZÓW Nauczyciele mianowani

31 sierpnia Nauczyciele z Gminy Tomaszów Lubelski odebrali z rąk Marzeny Czubaj-Gancarz – wójt gminy Tomaszów Lubelski akty nominacji na wyższe stopnie awansu zawodowego.
Pedagodzy, którzy awansowani: Ewa Jasielska Piechnik – nauczyciel przyrody i biologii z Zespołu Szkół Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Szarowoli,
Małgorzata Padyjasek – nauczyciel wychowania przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach, Patryk Pawlik – nauczyciel historii, WOS-u, wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Publicznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Podhorcach oraz z Zespołu Szkół Publicznych im. Żołnierzy Września 1939 r. w Majdanie Górnym.
Nauczycielami mianowanymi, zgodnie z art. 15 Karty Nauczyciela, złożyli specjalne ślubowanie według roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.
Aby uzyskać stopień nauczyciela mianowanego wskazani powyżej nauczyciele musieli odbyć trwający 2 lata i 9 miesięcy staż na nauczyciela mianowanego, a następnie przystąpić do specjalnego egzaminu, który w naszej Gminie odbył się w dniach 16 sierpnia br. W skład komisji egzaminacyjnej weszli przedstawiciele organu prowadzącego szkołę i kuratorium oświaty, specjalni eksperci powołani przez Ministra Edukacji Narodowej .
Tytuł nauczyciela mianowanego to jeden z czterech stopni awansu zawodowego nauczyciela.
mat. UG w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.