Co gdzie kiedy ?EdukacjaTomaszów Lubelski

GMINA TOMASZÓW Zgłoś się do konkursu literackiego

Do 15 maja 2016 roku można zgłaszać się do udziału w Gminnym Konkursie Literackim pod hasłem „Moje myśli wiatr rozwiewa”.
Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec gminy Tomaszów Lubelski (zarówno uczniowie szkół, studenci, jak i dorośli).
Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne napisanie utworu literackiego związanego z tematem przewodnim konkursu.
Tekst w 3 egzemplarzach, opatrzony godłem należy przesłać do 15 maja 2016 r. na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Tomaszowie Lubelskim z/s w Podhorcach, Podhorce 130, 22-600 Tomaszów Lubelski.
Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs Literacki”.
Dopuszczalne jest przesłanie kilku utworów tego samego autora, jednak każdą pracę należy nadsyłać oddzielnie i z osobnym godłem.
Utwór musi stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie i nie może być wcześniej publikowany w którymkolwiek z mediów.
Do konkursu będą dopuszczone utwory w języku polskim, napisane w dowolnej formie literackiej.
Jury najpóźniej do 30 czerwca wyłoni prace, których autorom przyzna nagrody i wyróżnienia rzeczowe.
Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną z wyprzedzeniem o dacie ogłoszenia wyników oraz zostaną zaproszeni na uroczystość podsumowującą konkurs
Redakcj@/fot. TPI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *