HREBENNE Poszukiwany podróżny zapłacił rekordową karę grzywny

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej z Placówki w Hrebennem, ujawnili mężczyznę poszukiwanego przez polskie organy ścigania. Jak ustalili funkcjonariusze, obywatel Ukrainy był poszukiwany w związku z zasądzoną wobec niego karą grzywny w kwocie ponad 47 tys. zł. Jest to największa kara finansowa, którą udało nam się wyegzekwować podczas prowadzonej odprawy granicznej.

W czwartek (27 maja br.), na terenie drogowego przejścia granicznego w Hrebennem, na kierunku wjazdowym do Polski, funkcjonariusze Straży Granicznej przerwali podróż 51 – letniemu ob. Ukrainy. Cudzoziemiec był poszukiwany w związku z zasądzoną wobec niego karą grzywny za popełnione wcześniej przestępstwo skarbowe, związane z przemytem papierosów. Podróżny, który dokonał wpłaty ponad 47 tys. zł kary, zrezygnował z dalszej podróży i powrócił na Ukrainę.

Ujawnianie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości wynika z realizacji czynności zleconych przez uprawnione organy ścigania i jest jednym z zadań Straży Granicznej. Zadanie to Nadbużański Oddział SG realizuje głównie na przejściach granicznych, zarówno drogowych jak i lotniczym, ale również poza nimi, w trakcie prowadzonych kontroli na terenie służbowej odpowiedzialności.

mat. Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.