INFO Dyrektorzy oddziałów ZUS wybrani

Znani już są wszyscy 43. dyrektorzy oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Wśród nich są osoby, które potwierdziły swoje kompetencje i będą kontynuować kierowanie oddziałem. Duża grupa nowych dyrektorów pochodzi z awansu wewnątrz ZUS. Wszyscy będą oficjalnie powołani na swoje stanowiska z końcem listopada.
Po zakończeniu całego procesu konkursowego, na który składał się test wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, sprawdzian kwalifikacji kierowniczych oraz rozmowa z komisją rekrutacyjną i finalnie z prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wyłonionych zostało 30 dyrektorów oddziału. Na pozostałe 13 stanowisk powołani zostaną pełniący obowiązki, gdyż nie wyłoniono kandydatów, którzy spełnialiby stawiane przez zarząd Zakładu wymogi. Nadal swoje obowiązki sprawować będzie 14 dyrektorów, którzy w konkursie potwierdzili wysokie kwalifikacje do pełnienia tej funkcji. Spośród nowych dyrektorów aż 13 to osoby z wewnątrz ZUS, które dotychczas zajmowały niższe stanowiska, w tym zastępców dyrektorów, czy naczelników wydziałów, a które wykazały się w konkursie dużą wiedzą i kompetencjami kierowniczymi. Natomiast 7 osób, które obejmie stanowiska dyrektorskie to kandydaci spoza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w większości pracownicy samorządów oraz centralnych i lokalnych instytucji publicznych. W oddziałach, w których stanowiska dyrektorskie obejmą pełniący obowiązki zostanie ogłoszony konkurs.
Oficjalne powołanie z rąk prezes ZUS, nowi dyrektorzy odbiorą 30 listopada w centrali Zakładu. Swoje stanowiska obejmą zaś z 1 grudnia.
Zbigniew Wasąg
Jest dyrektorem biłgorajskiego ZUS od kwietnia 2011 roku. W latach 2003-2011 pracował w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, był m.in. kierownikiem i zastępcą kierownika biura powiatowego ARiMR. Wcześniej, przez jedną kadencję, pełnił funkcję wójta gminy Tereszpol.
Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnego Uniwersytetu Przyrodniczego). Na tej uczelni uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Ukończył również studia podyplomowe z marketingu i zarządzania. Kontynuuje także działalność naukową, jest autorem wielu znaczących publikacji w kraju i za granicą w zakresie ekonomicznym, technicznym i społecznym.
Wojciech Andrusiewicz/rzecznik prasowy ZUS

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.