INFO Działa już „mały ZUS plus” – czyli ulga po nowemu

Przedsiębiorcy mogą już zgłaszać się do korzystania z „małego ZUS” na nowych zasadach. Ulga pozwala opłacać składki uzależnione od dochodu firmy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaktualizował też internetowy kalkulator, w którym można teraz łatwo policzyć nową podstawę wymiaru składek za luty.

„Mały ZUS” działa od początku 2019 roku. A od 1 lutego tego roku zaszły w nim ważne zmiany, które sprawią, że z ulgi skorzysta większa grupa przedsiębiorców. Znacząco wzrósł przede wszystkim limit przychodu, który pozwala zgłosić się do „małego ZUS”. Obecnie z ulgi może skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli firma była prowadzona krócej niż rok, to limit oblicza się proporcjonalnie do okresu działalności. Druga ważna zmiana to sposób obliczania składek na ubezpieczenia społeczne. Dotychczas składki na „małym ZUS” zależały od przychodu, teraz – od dochodu. Podstawą wymiaru składek jest połowa średniomiesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Tak wyliczona kwota nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia (w 2020 roku to 780 zł). Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej.

Miesiąc na zgłoszenie

Przedsiębiorca, który w styczniu nie korzystał z „małego ZUS”, ma czas na zgłoszenie się do ulgi do 2 marca. Na początku marca będzie również musiał złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiednie dokumenty rozliczeniowe. Takie dokumenty składa też w lutym i marcu przedsiębiorca, który korzystał z ulgi już w styczniu. Informacje o wszystkich warunkach „małego ZUS”, zmianach w uldze i ważnych terminach są na stronie www.zus.pl.

Kalkulator pomoże w obliczeniach

Na stronie eSkladka.pl jest już dostępna nowa wersja kalkulatora ZUS do „małego ZUS”. Do tej pory narzędzie umożliwiało wyliczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne na „małym ZUS” na dotychczasowych zasadach. Obecnie pozwala również na wyliczenia według zasad obowiązujących od 1 lutego. Można więc policzyć podstawę wymiaru składek za styczeń 2020 roku, uzależnioną od przychodu oraz podstawę wymiaru składek za luty-grudzień 2020 roku, uzależnioną od dochodu.

 

Małgorzata Korba/rzecznik ZUS w województwie lubelskim

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.