INFO Rusza trzeci nabór wniosków w ramach programu Cyfrowa Gmina!

Sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz spotkał się we wtorek w Zgierzu z łódzkimi samorządowcami, gdzie ogłosił start III naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. Łącznie w tym etapie uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie jest 626 gmin z całego kraju, a całkowita kwota przeznaczona na ten cel to ponad 162 miliony zł. Nabór potrwa do 10 lutego.

– Zależy nam, aby „Cyfrowa Gmina”, o której dzisiaj rozmawiamy, była programem wyrównywania szans, mostem łączącym możliwości mniejszych i większych gmin, tych bogatszych i tych mniej zamożnych. – mówił we wtorek sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz. – Niedawno zakończył się drugi nabór, w którym mogły wziąć udział 1063 gminy z całej Polski– ostatecznie wzięły udział 1053 a łączna kwota dofinansowania to niemal 250 milionów zł. To imponujący wynik!

Kolejne miliony złotych na cyfryzację gmin.

– Już dziś rusza trzeci etap programu, w którym przeznaczamy kolejne 162 miliony zł na rozwój 626 gmin z całej Polski. Trzeci nabór to dokładnie 23 588 848 zł dla 107 gmin województwa łódzkiego. Jesteśmy przekonani, że i tym razem polscy samorządowcy mądrze i szybko spożytkują to cyfrowe wsparcie. – ogłosił minister Andruszkiewicz.

Cały budżet programu to miliard złotych pochodzący z Funduszy Unijnych, z czego ponad 37 milionów złotych przeznaczamy dla wszystkich 177 gmin województwa łódzkiego. – mówił minister.

– Polacy  są bardzo innowacyjnym narodem. Chcą załatwiać swoje sprawy online, a wszelkie e-usługi, choćby Profil Zaufany, który ma już ponad 13 milionów Polaków, cieszą się rosnącą popularnością. Pandemia pokazała, że sprawne wykorzystywanie technologii cyfrowych przez samorządy i podległe im jednostki mają kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i działających na ich terenie firm. Nasz program „Cyfrowa Gmina” pomoże wyrównać możliwości samorządów. Wiele urzędów szybko i sprawnie przeniosło już swoje działanie do sieci, m.in. zrobił to Urząd Miasta w Zgierzu, jednak wiemy, że przygotowanie gmin do realizacji tego typu działań nie zawsze jest możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. – podkreślał minister Andruszkiewicz. – Otrzymanie środki gminy będą mogły przeznaczyć na dalszą cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych czy wykupienie szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa – dodał minister.

Każda gmina, która weźmie udział w programie, może liczyć na wsparcie. Minimalna wysokość grantu to 100 000 zł, maksymalna zaś to aż 2 000 000 zł.

Udział blisko 100% gmin!

W pierwszym naborze uprawnionych do wzięcia udziału w programie były 734 gminy – ostatecznie udział wzięło 720 z nich, czyli 98%. Drugi nabór zaskoczył nas jeszcze większą frekwencją. Tym razem na 1063 gminy wnioski przekazało 1053 gmin, a to ponad 99% uprawnionych samorządów! 249 361 852,91 zł.

Program „Cyfrowa Gmina” jest finansowany z Funduszy Europejskich, w ramach programu React-EU. Głównym celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie można otrzymać na zadania związane z:

•       Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej.

•       Edukację cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania

i licencji.

•       Analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Bardzo ważne jest, że z projektu będzie można sfinansować poniesione już wydatki (od lutego ubiegłego roku). Okres tzw. kwalifikowalności wydatków dla tego projektu to luty 2020 r. – koniec września 2023 r.

Cyfrowe łódzkie

Program „Cyfrowa Gmina” to niejedyna inicjatywa, która wspiera cyfrowy rozwój gmin na terenie województwa łódzkiego. Inny to m.in. Program Operacyjny Polska Cyfrowa. W jego ramach realizujemy w województwie łódzkim inwestycje szerokopasmowe. Łączna wartość projektów to 522 953 012,70 zł, łączna wartość dofinansowania – 253 082 859,14 zł, a łączna liczba pokrytych dostępem do sieci gospodarstw domowych to 152 703. 

Zgodnie z raportem Prezesa UKE o stanie rynku telekomunikacyjnego za 2020 rok,

w województwie łódzkim ok. 76% gospodarstw domowych znajdowało się w zasięgu sieci umożliwiającej korzystanie z usług o przepustowości co najmniej 30 Mb/s. Po zakończeniu inwestycji PO PC wskaźnik ten urośnie do ok. 88%. Łącznie statystyki inwestycji szerokopasmowych PO PC w woj. łódzkim wyglądają następująco:

•       Łączna wartość projektów – 522 953 012,70 zł

•       Łączna wartość dofinansowania – 253 082 859,14 zł

•       Łączna liczba pokrytych gospodarstw domowych – 152 703 zł

Nie tylko podłączamy internet, ale pomagamy też szkołom w zakupie sprzętu komputerowego. W ramach programu Zdalna Szkoła, czyli programu wsparcia samorządów w zakupie sprzętu do zdalnej edukacji, łódzkie gminy dostały dofinansowanie na łączną kwotę 11 025 304,86 zł. Wsparcie trafiło do 656 szkół – 4118 uczniów i 1029 nauczycieli,

a dzięki tym środkom w województwie łódzkim kupiono łącznie 66 komputerów stacjonarnych, 4491 laptopów i 612 tabletów.

W ramach programu „Zdalna Szkoła+” łódzkie gminy dostały dofinansowanie na łączną kwotę 11 104 313,21 zł. Wsparcie trafiło do 672 szkół, 3796 uczniów i 869 nauczycieli, a dzięki tym środkom w województwie łódzkim kupiono łącznie 233 komputerów stacjonarnych, 4196 laptopów i 280 tabletów. Liczba wspartych, w ramach tego programu rodzin wielodzietnych, to 2743.

Wydział Promocji Polityki Cyfrowej

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.