Na sygnale

INFORMACJA Ruszył program „Niebieska e-skrzynka”

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie opracował program prewencyjny „Niebieska e-skrzynka”.
Jego celem jest swobodny, nieskrępowany oraz anonimowy dostęp dzieci i młodzieży do instytucji zajmujących się problematyką patologii społecznych oraz do samej Policji.
Adres niebieskiej e-skrzynki został umieszczony m.in. na stronie internetowej lubelskiej policji. Do akcji włączyło się także Kuratorium Oświaty w Lublinie.
W dobie pogoni za pracą, karierą oraz innymi wartościami materialnymi niejednokrotnie rodzice zapominają o właściwych kontaktach ze swoimi dziećmi. Dzieci pozbawione oparcia w rodzicach zaczynają go szukać na ulicy, boisku lub przy blokowej ławce. Z czasem wartości płynące od kolegów i koleżanek stają się ważniejsze od tych jakie zostały im przekazane w domu rodzinnym. Pozostawione samym sobie, bez opieki i właściwego nadzoru ze strony dorosłych, bardzo łatwo mogą ulegać wpływom sekt, lub subkulturom młodzieżowym co w konsekwencji prowadzi do ich degradacji moralnej, etycznej, itp. Stopniowo też rodzice tracą autorytet w oczach swoich dzieci. Dopiero po interwencji ze strony dyrektora szkoły, psychologa szkolnego, wychowawcy lub Policji, rodzice uświadamiają sobie że utracili kontakt ze swoimi dziećmi.
Zbyt późno dzieci orientują się, że stoją niebezpiecznie blisko przepaści jaką jest zerwanie więzi łączącej ich z rodzicami. Chcąc wyrwać się z objęć ulicy ze strachem uświadamiają sobie, że są zdane wyłącznie na łaskę lub nie łaskę – koleżanek i kolegów. Zastraszane, jak również niejednokrotnie bite nie mogą liczyć na rodziców, którzy już dawno pozostali głusi na ich wołanie o pomoc. Jednocześnie boją się udać do szkolnego psychologa, czy Policji gdyż obawiają się odwetu ze strony środowiska w którym się obracają. Prowadzi to do pogłębiania stanu w jakim się znajdują.
Zagrożeń tych jest znacznie więcej. Wśród nich wymienić można między innymi narkomanię, alkoholizm, prostytucję, sekty, pedofilię czy cyberprzemoc. W ostatnim czasie szczególnie pedofilia wydaje się być dużym zagrożeniem dla dzieci. Potwierdzeniem powyższego zjawiska są spektakularne zatrzymania sprawców tych przestępstw. Istnieje też druga strona tego problemu – a jest nią przemoc domowa. Najczęściej do przemocy domowej dochodzi w kontaktach mąż – żona a następnie rodzice – dzieci.
W trosce o bezpieczny rozwój dzieci i młodzieży szkolnej Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie opracował program prewencyjny pod umowną nazwą „Niebieska e-skrzynka”, który ma na celu swobodny, nieskrępowany oraz anonimowy dostęp dzieci i młodzieży do instytucji zajmujących się problematyką patologii społecznych oraz do samej Policji.
Program „Niebieska e-skrzynka” w swoim założeniu ma na celu zmienić ten niekorzystny stan. Ma ułatwić dzieciom i młodzieży możliwość swobodnej, nieskrępowanej wypowiedzi na pojawiające się problemy. Od dawna bowiem wiadomo, iż możliwość przelania słów na papier jest często jedynym możliwym środkiem swobodnej wypowiedzi. Dlatego też „Niebieska e-skrzynka” może być przysłowiową deską ratunku dla dzieci, potrzebujących pomocy. Adres e-mail programu to niebieska.eskrzynka@lu.policja.gov.pl
Jednocześnie policjanci przypominają, że Każda osoba, która wykorzysta ten adres w sposób złośliwy lub dla żartu, albo wywoła fałszywy alarm, naraża się na odpowiedzialność karną.
Cele główne programu:
Umożliwienie stałego, nieskrępowanego dostępu dzieciom i młodzieży szkolnej do instytucji pomocowych oraz Policji na terenie województwa lubelskiego. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie szkoły jak i poza nią.
Cele pośrednie programu:
Zacieśnienie współpracy placówek oświatowych i instytucji zajmujących się problematyką dzieci i młodzieży z Policją w zakresie przeciwdziałania patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej.
Poprawa rozpoznania w zakresie występujących wśród dzieci i młodzieży szkolnej zagrożeń związanych z różnego rodzaju patologiami społecznymi. Wspieranie działań i inicjatyw służących wzrostowi poczucia bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży.
Aktywizacja podmiotów zajmujących się patologiami społecznymi do działania na rzecz programu.
mat. KWP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *