Co gdzie kiedy ?

INFORMACJA Start Kampanii ”Wolontariat to się opłaca”

25 września 2015 roku Fabryka Aktywności Młodych (FAM) z Gorzowa Wielkopolskiego rozpoczęła akcję „Wolontariat to się opłaca”.
Do ponad 3000 gmin i powiatów trafią przesyłki z apelem o to by w lokalnym budżecie na rok 2016 uwzględniono środki na promocję i rozwój wolontariatu.
W ten sposób, jako jedyna organizacja w Polsce, Fabryka Aktywności Młodych włącza się w konsultacje społeczne gminnych budżetów i Programów Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w całym kraju. Akcja ma wesprzeć lokalne grupy wolontariackie w pozyskiwaniu środków na ich działalność. Ogólnopolski zasięg akcji wynika z tego, że tylko zintegrowane i kompleksowe działania na obszarze całego kraju mogą doprowadzić do zwiększenia aktywności wolontariackiej młodych ludzi. Przeznaczenie w gminnym budżecie nawet niewielkiej kwoty na promocję i wspieranie lokalnego wolontariatu to bardzo ważny krok w pokazaniu, że ta forma aktywizacji dzieci i młodzieży szkolnej jest ważna i potrzebna w danej gminie. Również w sytuacji gdy na terenie danego samorządu nie działa żadna grupa wolontariacka taka postawa będzie sygnałem, że gmina oczekuje organizacji wolontariatu na swoim terenie a dla młodych ludzi i animatorów będzie to zachęta do powołania takiej grupy.
Akcja jest częścią trzyletniego programu „Polska Fabryką Dobra”. Więcej informacji na www.polskafabrykadobra.fam.org.pl
Po raz pierwszy w Polsce organizacja pozarządowa bierze udział w konsultacjach społecznych dotyczących gminnego budżetu przedstawiając swoje propozycje gminom w całym kraju.
Mamy nadzieję, że uda nam się przekonać ponad 3000 samorządów lokalnych do zagwarantowania w budżecie środków na dofinansowanie działań lokalnych wolontariuszy (najczęściej młodzieżowych przyszkolnych grup wolontariackich).
Publikując informacje o naszym apelu do samorządowców pomożecie nam wesprzeć tych młodych ludzi, którzy udzielają innym bezinteresownej pomocy.
Mamy nadzieję, że akcja „Wolontariat to się opłaca” uzyska Państwa przychylność i możemy liczyć na Państwa pomoc. Informacje o akcji znajdą Państwo w notce prasowej i na stronie www.polskafabrykadobra.fam.org.pl w zakładce „Wolontariat to się opłaca”.
Jarosław Marciniak – prezes Fabryki Aktywności Młodych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *