Uncategorized

INFORMACJA WHO ogłasza nowe dane o cukrzycy na świecie

Światowy raport na temat cukrzycy przedstawia sytuację i działania podejmowane w celu walki z tą chorobą w Polsce
Nowe dane opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wskazują, że według szacunków w 2014 r.
Na świecie żyło 422 mln dorosłych z cukrzycą (dla porównania – w 1980 r. było ich 108 mln).
Według informacji zawartych w profilu krajowym Polski, który jest częścią pierwszego Światowego raportu na temat cukrzycy opracowanego przez WHO, cukrzyca powoduje 2% wszystkich zgonów w kraju. Krajowy profil cukrzycy zawiera również dane na temat rozpowszechnienia tej choroby i związanych z nią czynników ryzyka.
Rozpowszechnienie cukrzycy sięga w Polsce 9,5%, natomiast nadwagi (która jest czynnikiem ryzyka choroby) – 64%.
Krajowy profil cukrzycy dokładnie określa jak poważna jest epidemia cukrzycy i podsumowuje działania podejmowane w celu rozwiązania tego problemu – m.in. krajowe badanie czynników ryzyka cukrzycy, w ramach którego prowadzono pomiary poziomu glukozy we krwi.
Wskazuje także, jakie leki oraz podstawowe technologie i procedury medyczne stosowane w leczeniu cukrzycy są dostępne w ramach publicznej opieki zdrowotnej.
Ogłoszenie nowego Światowego raportu na temat cukrzycy zbiega się z obchodami Światowego Dnia Zdrowia 2016, który w tym roku jest poświęcony walce z cukrzycą. Według prognoz WHO do 2030 r. będzie ona 7. z najczęstszych przyczyn zgonów.
Raport przedstawia dane dotyczące obciążenia chorobą i skutków cukrzycy.
Wzywa także do wzmocnienia systemów ochrony zdrowia, aby zapewnić skuteczniejsze nadzór, profilaktykę cukrzycy oraz opiekę nad chorymi.
W Europejskim Regionie WHO 64 mln ludzi żyje z cukrzycą i co roku kilkadziesiąt tysięcy z nich umiera z powodu tej choroby.
„Możliwe, że w Europejskim Regionie WHO nie odnotowuje się najwyższych wskaźników zachorowań na świecie, ale w niektórych państwach Regionu rozpowszechnienie cukrzycy sięga 14%” – stwierdziła w dniu obchodów Światowego Dnia Zdrowia dr Zsuzsanna Jakab, dyrektor regionalny WHO na Europę.
– „Państwa Regionu są w bardzo dużym stopniu obciążone cukrzycą, a systemy ochrony zdrowia mają trudności z właściwym kontrolowaniem choroby i leczeniem jej powikłań.
Dynamiczny wzrost zachorowań będzie nadal się utrzymywał, jeżeli nie podejmiemy, w skali całego społeczeństwa, skoordynowanych działań, aby go zatrzymać”.
Tegoroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia odbędą się pod hasłem „Bądź aktywny – Jedz zdrowo – Stosuj się do wskazówek lekarza – #Pokonaj cukrzycę”.
Tegoroczne hasło wskazuje główne obszary, w których poszczególne państwa mogą prowadzić działania w celu zmniejszenia czynników ryzyka cukrzycy (m.in. promowanie aktywności fizycznej i zdrowego sposobu żywienia).
„Czynniki ryzyka cukrzycy są ściśle związane z czynnikami ryzyka innych chorób niezakaźnych” – wyjaśniła dr Jakab.
– „Obchodząc dziś Światowy Dzień Zdrowia skupiamy się konkretnie na tej chorobie, ale powinniśmy pamiętać, że profilaktykę cukrzycy należy prowadzić w oparciu o podejście populacyjne, aby łącznie zapobiegać całej grupie chorób niezakaźnych. Jedynym skutecznym sposobem zwalczenia epidemii cukrzycy jest niedopuszczanie do tego, aby choroba się rozwinęła, a nasze szanse na sukces wzrosną, jeśli zastosujemy podejście zintegrowane.
Jednocześnie w ramach systemów ochrony zdrowia można wiele zdziałać na rzecz upodmiotowienia milionów Europejczyków, którzy już dziś żyją z cukrzycą, aby mogli kontrolować przebieg choroby i uniknąć powikłań.”
Pełen tekst światowego raportu WHO na temat cukrzycy, włącznie z profilem krajowym Polski dostępny jest na:
http://apps.who.int/diabetes/country-profiles/pol_en.pdf?ua=1 Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.euro.who.int/diabetes lub http://www.who.int/campaigns/world-health-day/2016/en/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *