Polityka / SamorządTomaszów Lubelski

INWESTYCJE Drogi Tomaszów – Krasnobród na razie nie będzie

26 lutego 2016 roku w powiecie odbyła się Sesja Rady.
Na sesji radni wycofali dofinansowanie na modernizację drogi Tomaszów – Krasnobród. Za to modernizacji doczekają się inne odcinki dróg.
Dlaczego? Wynika to z tego, iż według wytycznych, ten odcinek drogi nie łączy się bezpośrednio z drogą krajową, co jest jednym z obowiązujących wymogów otrzymania dofinansowania.
Natomiast, aby móc spełnić określone warunki zgłoszony został inny odcinek drogi Tarnawatka-Tymin-Werechanie, łączący się z drogą krajową.
Pocieszające jest to, że w roku następnym powiat tomaszowski wspólnie z powiatem zamojskim, będzie chciał wrócić do tej inwestycji szukając finansów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Infrastruktury Drogowej i Gminnej na lata 2016/2019.
Inna pozytywną informacją jest podpisanie umowy na wykonanie zadania modernizacji drogi Tomaszów Lubelski – Łaszczówka, Tomaszów Lubelski – Przeorsk, Jarczów – Korhynie o całkowitej długości około 14 km.
Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o .o. w Tomaszowie Lubelskim z terminem jego wykonania do 20 października 2016 roku.
Zadanie dodatkowo dofinansowane jest przez samorząd Miasta Tomaszów Lubelski, Gminy Tomaszów Lubelski i Gminy Jarczów.
Z innych informacji z sesji ciekawie przedstawiają się podjęte uchwały w sprawie oświaty w porozumieniu z Gminą Tyszowce.
PRZYJĘTO UCHWAŁY W SPRAWACH:
– Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Tyszowce w sprawie przekazania do prowadzenia przez Gminę Tyszowce zadania publicznego w zakresie oświaty (Zespół Szkół nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach)
Z inicjatywą przekazania do prowadzenia przez Gminę Tyszowce Zespołu Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego wystąpił Zarząd Powiatu. W skład Zespołu Szkół nr 5 wchodzą (Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Policealne Studium Informatyczne).
Czytając uzasadnienie projektu uchwały dowiadujemy się, że;celem przekazania do prowadzenia Gminie Tyszowce jest konieczność dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do realnych potrzeb uczniów wynikających z zachodzących zmian oraz względami ekonomicznymi i zasadą racjonalności gospodarowania środkami budżetowymi.
Przekazując prowadzenie Zespołu Szkół nr 5 Gminie Tyszowce zapewnia się ciągłość funkcjonowania szkoły.
Wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Tyszowcach oraz wyrażenia zgody na sprzedaż tych nieruchomości za cenę niższą niż ich wartość rynkowa.
Nieruchomość, to działka Zespół Szkół nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach. Czytając uzasadnienie projektu uchwały dowiadujemy się, że; sprzedaż w/w nieruchomości za cenę niższą niż wartość rynkowa, wynika z przekazania przez Powiat Tomaszowski do prowadzenia Gminie Tyszowce zadania publicznego w zakresie prowadzenia oświaty.
Powiat sprzeda gminie w/w nieruchomości za symboliczną „złotówkę”.
– Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim za 2015 rok.
– Przyjęto „Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Tomaszowskim na lata 2016 – 2020″.
– Podjęto uchwałę w sprawie nadania sztandaru Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim. Dotychczasowy sztandar uległ nadmiernemu zniszczeniu, ponadto widnieje na nim nieaktualna nazwa.
– Podjęto też uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016,
– Przyjęto sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Powiatu za 2015 rok,
– Przyjęto sprawozdanie Starosty Tomaszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok.
PRZEDSTAWIONO WAŻNE INFORMACJE W SPRAWACH:
Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu tomaszowskiego w 2015 roku,
W 2015 roku w naszym powiecie stwierdzono ogółem 1127 przestępstw, przy 1278 w analogicznym okresie do 2014 roku.
Do najczęściej występujących należą: kradzież z włamaniem – 91, kradzież cudzej rzeczy – 97, rozboje i wymuszenia – 9, bójki i pobicia – 11, uszkodzenia ciała – 14,W uszkodzenia mienia – 33.
roku 2015 poprawiło się bezpieczeństwo w ruchu drogowym,nastąpił spadek wypadków i kolizji drogowych: wypadki drogowe – 48, kolizje drogowe – 507, zabici – 10, ranni – 56.
Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu tomaszowskiego za 2015 rok,
W 2015 roku na terenie powiatu tomaszowskiego powstało 321 pożarów, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2014 o 152 pożary. Ogółem w 2015 roku odnotowano 769 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej co również stanowi wzrost o 121 zdarzeń w stosunku do roku poprzedniego.
W pożarach w 2015 roku odnotowano 2 ofiary śmiertelne oraz 5 osób rannych w tym 2 strażaków PSP.
źródło: blog radnego powiatowego – Witolda Pitury/fot. TPI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *