KOLONIA ŁASZCZÓWKA/PAWŁÓWKA Otworzyli cmentarze z I wojny światowej (FOTO)

20 października miała miejsce Uroczystość otwarcia i poświęcenia Cmentarza Wojennego z I Wojny Światowej w miejscowości Łaszczówka-Kolonia (gm. Tomaszów Lubelski).
Na uroczystość przybyli liczni goście, w tym delegacja Austriackiego Czarnego Krzyża oraz delegacja Kraju Związkowego Styria (partnerskiego regionu Lubelszczyzny) z Konsulem Honorowym Austrii w Lublinie – Piotrem Majchrzakiem. Uroczystość rozpoczęła się Złożeniem Meldunku Dowódcy 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu – mjra Leszka Winogrodzkiego. W uroczystości udział wzięła asysta honorowa, pododdziały Garnizonu Zamość oraz Nieetatowa Orkiestra Wojskowa działająca przy Stowarzyszeniu „Jesteśmy z Tobą – Bądź z Nami” współpracująca z jednostką.
Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej i wysłuchaniu Hymnu Polski i Austrii wójt Gminy Tomaszów Lubelski – Marzena Czubaj-Gancarz serdecznie powitała wszystkich przybyłych gości. Patryk Pawlik przybliżył zgromadzonym rys historyczny Cmentarza Wojennego w miejscowości Łaszczówka-Kolonia, po którym miały miejsce przemówienia okolicznościowe wygłoszone przez – Piotra Majchrzaka Konsula Honorowego Republiki Austrii w Lublinie, dra Gerolda Ortnera – Konsula Honorowego Republiki Polski w Graz,
Kurator Austriackiego Czarnego Krzyża z małżonką Steffi Ortner oraz – Anetę Najdę – kierownika Filii w Zamościu z Urzędu Marszałkowskiego, która odczytała przemówienie w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego. Poświęcenia Cmentarza dokonali: ks. prałat Czesław Grzyb – dziekan Dekanatu Tomaszów Północ oraz ks. Dariusz Wasiluk – proboszcz Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim. Po Apelu Pamięci odczytanym przez oficera 3. Batalionu Zmechanizowanego z Zamościa nastąpiło uroczyste złożenie wieńców. Kwiaty poległym żołnierzom złożyła delegacja Austriackiego Czarnego Krzyża z p. Piotrem Majchrzakiem Konsulem Honorowym Republiki Austrii w Lublinie, mjr Leszek Winogrodzki – dowódca 3. Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu, Jan Kowalczyk – starosta Powiatu Tomaszowskiego wraz z Jerzym Wereszczakiem – wicestarostą Powiatu Tomaszowskiego, Witold Marucha – kierownik zamojskiej delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Aneta Najda – kierownik Filii w Zamościu z Urzędu Marszałkowskiego, Leszek Piwko – naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim, Marzena Czubaj-Gancarz – wójt Gminy Tomaszów
Lubelski wraz z zastępcą – Waldemarem Millerem oraz Adamem Korzeniem – przewodniczącym Rady Gminy, Roman Miedziak – wójt Gminy Rachanie, Janusz Bałabuch – wójt Gminy Krynice, Andrzej Adamek – wójt Gminy Bełżec, Mirosław Tereszczuk – prezes Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. doktora Janusza Petera, przedstawiciele PSG w Hrebennem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim wraz z przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej Komendy Powiatowej w Tomaszowie Lubelskim, dyrektorzy Szkół z Gminy Tomaszów Lubelski. Na uroczystościach obecne były także Ewa Piwko-Witkowska – prezes Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”, Magdalena Tereszczuk – prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Roztocze”.
Delegacja Austriackiego Czarnego Krzyża w osobach: prezes krajowy płk Dieter Allesch oraz Kurator Austriackiego Czarnego Krzyża – Peter Sixl, Konsul Honorowy RP – dr Gerold Ortner i Steffi Ortner, Manfred Kainz, Stefan Börger przyznała odznaczenia. Złoty Krzyż Honorowy otrzymała – Marzena Czubaj-Gancarz – wójt Gminy Tomaszów Lubelski. Srebrne Krzyże Zasługi dla Austriackiego Czarnego Krzyża otrzymali: Antoni WawrycaFeliksa Kielar, Piotr Babiarz, Kazimierz Kostrubiec.
Na koniec Wójt Gminy Tomaszów Lubelski -Marzena Czubaj-Gancarz podziękowała wszystkim gościom za przybycie na uroczystości otwarcia i poświęcenia cmentarza z I Wojny Światowej w miejscowości Łaszczówka-Kolonia, po których nastąpił przejazd do miejscowości Pawłówka w gminie Rachanie na podobne uroczystości.

mat. UG w Tomaszowie Lubelskim/fot. TPI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.