KONKURS Wspomnienia o żołnierzach

Prezydium ŚZŻAK Okręg Zamość ogłosiło kolejną, ósmą już edycję konkursu historycznego ,,Historia mojej małej Ojczyzny.
Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy” organizowanego we współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Szczegółowe informacje n/t konkursu (Regulamin konkursu historycznego w załączeniu) zostaną przekazane do Lubelskiego Kuratora Oświaty i w najbliższym czasie, w ramach realizacji porozumienia o współpracy, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Kuratorium. Powyższe informacje zostały również przekazane drogą elektroniczną przez Sekretariat ŚZŻAK O/Zamość do szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz podstawowych, które funkcjonują na terenie 6 powiatów – obszarze działania ŚZŻAK Okręg Zamość.
Patronat Honorowy nad tegoroczną edycją konkursu objęli: Ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej – J.E. ks. Bp dr Marian Rojek, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – Minister Jan Józef Kasprzyk oraz Lubelski Kurator Oświaty – Teresa Misiuk.
Ostateczny termin zgłoszenia uczestników konkursu upływa z dniem 10 kwietnia 2017 r. Prace konkursowe należy złożyć do dn. 12 maja 2017 r. w siedzibie Okręgu ŚZŻAK w Zamościu lub do tego dnia przesłać pocztą na adres Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ul. Partyzantów 3/31, 22-400 Zamość z dopiskiem ,,Konkurs historyczny”. W przypadku, gdy szkoła nie przystąpi do konkursu organizatorzy dopuszczają przyjmowanie prac uczniowskich przesłanych indywidualnie.
Oceną złożonych prac zajmie się Komisja powołana przez Prezydium Zarządu Okręgu ŚZŻAK Zamość, w skład której wejdą m.in. przedstawiciele ŚZŻAK Okręg Zamość, Lubelskiego Kuratorium Oświaty, nauczyciele ze szkół biorących udział w konkursie, sympatycy ŚZŻAK. Szczególnie liczymy, iż uczestnicy konkursu przygotują prace dotyczące tzw. białych plam historii Armii Krajowej w naszym regionie, w tym działań powojennych podejmowanych przez byłych żołnierzy AK, Żołnierzy Wyklętych, którzy walczyli o wolną Polskę.
22 maja 2017 roku Komisja poinformuje dyrektorów szkół o nagrodzonych i wyróżnionych uczniach. Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień zaplanowano na dzień 6 czerwca 2017 roku. Najlepsze prace zostaną wyróżnione atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Organizatorzy dopuszczają możliwość przyznawania nagród specjalnych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają okolicznościowe dyplomy.
Organizator konkursu – Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość zachęca młodzież do licznego udziału w konkursie i pogłębiania swojej wiedzy historycznej związanej z lokalnym środowiskiem.
W celu uzyskania dodatkowych, szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Panią Teresą Kręglicką – biuro Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00)- tel. 84 677 65 56, lub z Prezesem ŚZŻAK Okręg Zamość – Posłem Sławomirem Zawiślakiem – tel. 501 589 888.
mat. prasowy

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.