PASIEKI Projekt Erasmus+

Z inicjatywy pani Dyrektor Ewy Proboli w tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Pasiekach rozpoczyna dwuletni projekt współpracy między szkołami z Włoch, Bułgarii, Słowacji i Turcji.

Głównym celem projektu jest promowanie wśród młodych ludzi nauki przedmiotów ścisłych, technicznych, inżynieryjnych i matematycznych, a także kształcenie w uczniach przedsiębiorczości i innowacyjności oraz umiejętności w zakresie interdyscyplinarności wiedzy w celu rozwiązywania problemów.

Gospodarka XXI wieku oparta jest na innowacjach naukowych i technologicznych oraz wiedzy. Aby uczniowie mogli odnieść sukces w społeczeństwie jutra, konieczne jest podnoszenie ich umiejętności w zakresie STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Dlatego też wszystkie działania w ramach projektu są całkowicie skoncentrowane na astronomii i STEM.

W ramach projektu zaplanowano lokalne działania projektowe dla uczniów klas 4-8 oraz cztery 5-dniowe wyjazdy o charakterze edukacyjnym do Włoch, Bułgarii, Słowacji i Turcji. Również my będziemy gościć u siebie przedstawicieli szkół partnerskich. Ok. 20 uczniów z naszej szkoły odwiedzi wyżej wymienione kraje uczestnicząc w różnych aktywnościach projektowych (warsztatach) zorganizowanych przez gospodarzy. Uczniowie będą zakwaterowani u rodzin.

Projekt umożliwia: nawiązanie kontaktów, doskonalenie języka angielskiego i stosowania TIK, wymianę doświadczeń, poszerzenie wiedzy z zakresu nauk ścisłych.

Językiem projektowym jest język angielski.

Koordynatorem projektu jest pani Maria Dworzycka. Nauczycielem wspierającym realizację projektu jest pani Aleksandra Pitura Dobek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *