PCC od samochodu – ile wynosi i kiedy należy go zapłacić?

Podatek PCC od kupna samochodu należy uiścić w urzędzie skarbowym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. PCC wynosi 2 proc. wartości samochodu. Jest ona wyliczana na podstawie uzyskanych informacji o pojeździe oraz danych o sprzedaży rynkowej podobnych modeli. Jak zapłacić PCC od kupna samochodu? Wystarczy, że wypełnimy specjalną deklarację i prześlemy ją pocztą lub online. Dokumenty możemy też dostarczyć osobiście. Płatności dokonujemy na konto urzędu.

Podatek PCC od samochodu – najważniejsze informacje

Kupując samochód, jesteśmy zobowiązani do jego rejestracji oraz zapłacenia podatku. Ten związany z zakupem pojazdu to podatek PCC. Jego opłaty musimy dokonać, kupując samochód na raty z pożyczki np. od https://autokapital.pl/ czy też funduszy z własnej poduszki finansowej. Obowiązek zapłaty PCC ciąży na osobach, które kupują pojazd od osoby prywatnej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Jeśli kupujemy auto z salonu czy komisu, nie musimy płacić PCC. W cenę pojazdu jest już wliczony podatek VAT. Z urzędem skarbowym musimy się jednak rozliczyć w momencie, gdy komis samochodowy był tylko pośrednikiem w naszej transakcji.

Jak zapłacić PCC od kupna samochodu?

Podatek od kupna samochodu musimy zapłacić w urzędzie skarbowym (właściwym dla miejsca zamieszkania). Zrobimy to składając deklarację PCC-3. Możemy ją złożyć osobiście w placówce urzędu, drogą pocztową lub online.

Najpierw należy wyliczyć kwotę podatku, następnie przelać ją na konto bankowe instytucji. Jeśli fiskus będzie miał zastrzeżenia co do wskazanej wartości PCC, wezwie nas do poprawy danych. W deklaracji PCC-3 powinniśmy podać przeciętną wartość samochodu, która jest obowiązująca w miejscu sprzedaży pojazdu. Jeśli zaniżymy wartość auta, również będziemy musieli wprowadzić zmiany w dokumencie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – ile wynosi?

Warunki zapłaty podatku PCC reguluje ustawa o PCC. Zgodnie z nią obowiązek podatkowy powstaje w momencie sprzedaży czy też kupna samochodu. Osoba nabywająca pojazd ma 14 dni na dokonanie płatności.

Przepisy przewidują różne progi PCC. Jeśli chodzi o sprzedaż samochodów osobowych, podatek od transakcji wynosi 2 proc. wartości rynkowej auta. Często wartość ta stanowi jego cenę. Różnice w kwotach mogą wynikać z uszkodzenia pojazdu. Warto mieć udokumentowane wszystkie usterki, aby urząd skarbowy nie zarzucił nam celowego zaniżenia wartości samochodu.

Kto płaci podatek od sprzedaży samochodu?

Nie tylko osoba kupująca samochód musi zapłacić podatek. Obowiązkiem opłacenia PCC obarczony jest również sprzedający. W jakich sytuacjach osoba pozbywająca się pojazdu musi dokonać opłaty?

Ma to miejsce w momencie, gdy sprzedaż pojazdu nastąpiła do 6 miesięcy od jego zakupu przez obecnego właściciela. Dla urzędu skarbowego nie ma znaczenia czy kupiec zyskał na dokonaniu transakcji, czy też stracił. Formalności należy dopełnić bez względu na wszystko.

Sprzedaż samochodu należy wykazać w deklaracji PIT-36. Pod uwagę należy wziąć rok, w którym doszło do sprzedaży auta. Wysokość podatku wylicza się na podstawie dochodów płatnika. Pod uwagę brana jest różnica między ceną sprzedaży, a kosztem zakupu pojazdu. Liczą się również wszelkie koszty poczynione w związku z eksploatacją samochodu.

PCC od sprzedaży samochodu wynosi 18 proc. Jeśli na zbyciu auta zarobiliśmy więcej niż 85 528 zł, wówczas musimy zapłacić podatek wysokości 32 proc. Niewywiązanie się z obowiązku skutkuje konsekwencjami prawnymi.

Zwolnienie z opłaty PCC – warunki

Istnieją przypadki, w których nabywcy pojazdu nie muszą rozliczać się z urzędem skarbowym. Transakcja zwolniona jest z podatku wtedy, gdy samochód wart jest mniej niż 1 000 zł. Drugą sytuacją, która zwalnia nas z opłat jest zakup auta na własny użytek przez osobę niepełnosprawną. PCC nie zapłacimy również wtedy, gdy kupujemy pojazd z zagranicy. Podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy tylko pojazdów mieszczących się w dniu dokonania zakupu na terenie Polski.

Jeśli już wiemy, kto płaci PCC od kupna samochodu, warto pamiętać o obowiązku dopełnienia formalności. Pomoże nam to uniknąć przykrych konsekwencji w postaci kar finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.