Info

Pomoc krajowa dla producentów zbóż

od 23 maja br. producenci zbóż, którzy sprzedali od 1 stycznia br. do 31 maja br. pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc. Warto zaznaczyć, że wnioski będą przyjmowane do 5 czerwca br.

– Producenci zbóż, którzy sprzedali od 1 stycznia br. do 31 maja br. pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe mogą składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o pomoc – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski.

O wsparcie może ubiegać się rolnik, który pomiędzy 1 stycznia 2024 r. a 31 maja 2024 r. sprzedał pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż lub podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez nie produkcją zwierzęcą. Ponadto rolnik taki złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich. Ważne jest też to, że beneficjent tej pomocy musi spełniać kryterium mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa.

– Z problem dopłaty do zbóż mamy do czynienia od dłuższego czasu. Zasady dopłat zostały wynegocjowane w Jasionce. Zakończyliśmy procedurę związaną z pozyskaniem środków spoza budżetu, gdyż to nie było zaplanowane, ale jest decyzja i ogłaszamy nabór. Bardzo nam zależy, żeby ta informacja dotarła do rolników, bo czasu na zbieranie wniosków jest niedużo – podkreślił minister Siekierski.

W przypadku rolników, którzy sprzedali zboże w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 10 marca 2024 r. stawki wynoszą:

– dla pszenicy 1080 zł na 1 ha powierzchni upraw;

– dla pozostałych zbóż (żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych) 740 zł na 1 ha powierzchni upraw.

Natomiast gdy rolnik sprzedał lub sprzeda swoje zboże pomiędzy 11 marca 2024 a 31 maja 2024 r. stawki wynoszą:

– dla pszenicy 1620 zł na 1 ha powierzchni upraw;

– dla pozostałych zbóż 1110 zł na 1 ha powierzchni upraw.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Dokumenty można złożyć:

– bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego,

– za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl,

– listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (najlepiej rejestrowaną przesyłką pocztową).

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-krajowa-dla-producentow-pszenicy-zyta-jeczmienia-pszenzyta-lub-mieszanek-zbozowych?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1lv_-D-CpPKKo5Pc1OYaTpv-mxv-u9SllgNAfGa9FvISVe2wlpr4-ZlDs_aem_AWovNigg06VTJUVfHmceKs2rtCsNeZqeVSEzcQ08G4ok_Iy_ozfXZMdPwvr1as0f7ymaGaaS-5UiTIdZJ9KyTFvp

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *