Polityka / Samorząd

POWIAT Drogi w remoncie

Na terenie powiatu tomaszowskiego trwają prace przebudowy dróg powiatowych.
Realizacja zadania pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej w zakresie przebudowy dróg powiatowych nr 3543L Tomaszów Lubelski – Łaszczówka, nr 3542L Tomaszów Lubelski – Przeorsk, nr 3530L Jarczów – Korhynie o całkowitej długości 13,861 km” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Wartość projektu: ok. 7 000 000,00 zł, dotacja celowa: 3 000 000,00 zł.
Przebudowa w/w dróg powiatowych obejmuje między innymi roboty: rozbiórkowe, ziemne, przygotowawcze, zjazdy i miejsca postojowe, wykonanie jezdni, podbudowy, nawierzchni, ścieżki rowerowe, pobocza, przepusty, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, kanalizacja deszczowa ,odwodnienie korpusu drogowego. Po przebudowie będą to drogi jedno jezdniowe klasy L, kategorii ruchu KR2 o szerokości jezdni 5,5 m i nośności do 80 kN/oś.
Wykonawcą przebudowy jest PRDM sp. z o.o. Tomaszów Lubelski. Planowany termin realizacji do 20 października 2016 r.
Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Susiec w zakresie:
– odcinek nr 1 drogi powiatowej nr 3551L Susiec – Grabowica w m. Susiec od km 0+000 do km 1+660,00 długości 1,660km,
– odcinek nr 2 drogi powiatowej nr 3549L Kunki – Grabowica w m. Grabowica od km 0+000 do km 0+410 długości 0,410km,
– odcinek nr 3 drogi powiatowej nr 3548L Łosiniec – Maziły w m. Łosiniec II I od km 0+000 do km 0+505,00 II od km 0+000 do km 0+865,00 łącznie 1,370km
– odcinek nr 4 drogi powiatowej nr 3548L Maziły – Podlesina w m. Maziły od km 0+000 do km 0+500,00 długości 0,500km,
– odcinek nr 5 drogi powiatowej nr 3545L Tomaszów Lubelski – Maziły – Paary w miejsowości Paary (Kocudza) od km 0+000 do km 0+925,00 długości 0,925km.
Łączna długość przebudowy w/w odcinków dróg wynosi 4,865km.
Wykonawcą przebudowy jest PRDM sp. z o.o. Tomaszów Lubelski.
Przebudowa mostu żelbetowego na rzece Rzeczyca wraz przebudową odcinków dróg powiatowych nr 3514L i 3521L na odcinku Tarnoszyn – Ulhówek.
Łączna długość przebudowy w/w odcinków dróg wynosi 5,015 km.
Wykonawcą przebudowy jest PRDM sp. z o.o. Hrubieszów.
mat. Starostwo Powiatowe w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *