POWIAT Pomogli strażakom z Żółkwi

30 maja 2016 roku podczas pożaru wysypiska śmieci pod Lwowem, w wyniku osunięcia się 90-metrowej warstwy śmieci, śmierć poniosło trzech strażaków z Żółkwi i Rawy Ruskiej.
Dwaj z nich: Andrij Wnenkiewicz – dowódca zmiany w Żółkwi oraz Jura Rudyj – dowódca jednostki w Rawie Ruskiej byli częstymi gośćmi na uroczystościach pożarniczych w Powiecie Tomaszowskim.
W tym tragicznym zdarzeniu zniszczeniu uległ również zapas węży i wyposażenia samochodu pożarniczego z Żółkwi, zakupionego w ramach programu Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2014.
Komendant Rejonowy Straży Pożarnej w Żółkwi – Igor Dorosz zwrócił się z prośbą o pomoc w uzupełnieniu zniszczonego wyposażenia.
Komenda Powiatowa PSP w Tomaszowie Lubelskim, w porozumieniu z Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, wystąpiła w tej sprawie z apelem do samorządów i zarządów oddziałów miejskich/gminnych Związku OSP RP.
Dzięki ofiarności jednostek straży pożarnych i samorządów z terenu powiatu zgromadzono 36 odcinków węży tłocznych W-52 i W-75, prądownice wodne i inne elementy armatury pożarniczej.
Przekazanie zebranego wyposażenia do jednostki w Żółkwi odbyło się 21 czerwca z udziałem Starosty Tomaszowskiego – Jana Kowalczyka, Komendanta Powiatowego PSP – st. bryg. Stanisława Kielecha, Sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP – druha Piotra Krzycha, Dziekana Dekanatu Tomaszów Południe – ks. kanonika Grzegorza Chabrosa oraz Dyrektora Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego – Józefa Marynicza.
Wizytę rozpoczęto od złożenia wiązanek kwiatów i zapalenia zniczy na grobach tragicznie zmarłych strażaków.
mat. KPPSP w TL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.