POWIAT Są pieniądze na remont dróg!

5 gmin miejskich i wiejskich z naszego powiatu otrzyma dofinansowanie na infrastrukturę drogową.
Dotację na przebudowę dróg otrzyma gmina Bełżec, Tarnawatka, Ulhówek i gmina miejska Tomaszów Lubelski i Lubycza Królewska.
W gminie Ulhówek przebudowana zostanie droga Ulhówek-Żerniki (3,093 m), w Lubyczy Królewskiej remontu doczeka się ulica Słowackiego (0,546 m), w gminie Tarnawatka remontem objęta będzie droga w Podhuciu (1,780 m), W gminie Bełżec wyremontowany będzie odcinek Bełżec-Żyłka (2,460 m) z kolei w Tomaszowie Lubelskim dofinansowanie przeznaczone będzie na remont drogi w obrębie osiedla Północ (0,735 m).
Redakcj@
Ponad 60 mln zł z budżetu państwa otrzymają w 2017 roku jednostki samorządu terytorialnego z woj. lubelskiego na dofinansowanie zadań związanych z budową i modernizacją dróg lokalnych. Uroczyste wręczenie umów odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.
Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wręczyli samorządowcom umowy dotyczące udzielenia dotacji na  realizację 55 zadań, z których 15 dotyczy dróg powiatowych o długości 98,3 km, a 40 dróg gminnych liczących 52,3 km. Łącznie przebudowanych zostanie 150,6 km dróg na terenie woj. lubelskiego.
Wojewoda Czarnek pogratulował samorządom, które znalazły się na liście zadań  dofinansowanych i zachęcał do konsultacji przed następnymi naborami wniosków. Życzył również szybkiej realizacji inwestycji oraz oszczędności przetargowych, które umożliwiłyby dofinansowanie innych zadań. Poinformował także – Wystąpiliśmy wspólnie z innymi wojewodami do Pana ministra infrastruktury o zwiększenie tej puli środków. Jak podkreślał wojewoda brak dobrej infrastruktury drogowej jest jedną z największych bolączek mieszkańców i konieczne jest wsparcie samorządów w tej dziedzinie.
Szacunkowy koszt realizacji tegorocznych inwestycji wyniesie 128 782 455,62 zł, w tym dotacja z budżetu państwa będzie stanowiła 46,85 proc., natomiast udział własny jednostek samorządu terytorialnego – 53,15 proc .
Na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na 2017 rok znalazło się w sumie 120 wniosków. W przypadku uzyskania oszczędności przetargowych możliwe będzie udzielenie dofinansowania dla kolejnych jednostek, które znajdują się na liście ostatecznej wniosków.
Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 to udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i gminnych.
Strategicznym celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego oraz zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej  i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym poprzez wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących największe zagrożenia w ruchu drogowym, a tym samym zmniejszenie liczby i skutków wypadków spowodowanych mankamentami infrastruktury drogowej.
Dokonana w ramach Programu przebudowa i rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej oznaczać będzie sieć dróg publicznych gminnych i powiatowych o właściwych dla danej kategorii parametrach technicznych, a co za tym idzie dróg bezpiecznych dla ich użytkowników. Ponadto zapewnione będzie lepsze powiązanie dróg lokalnych z sobą wzajemnie oraz z. drogami wojewódzkimi i krajowymi, poprawa parametrów użytkowych i stanu technicznego dróg.
Zadania dofinansowane w ramach Programu (w latach 2016-2019 ogółem kwota 4 mld zł) przyczynią się do podniesienia poziomu i jakości życia mieszkańców Polski.
Pełna lista dostępna tutaj: http://www.lublin.uw.gov.pl/sites/default/files/Kopia%20Lista%20zakwalifikowanych%20wniosk%C3%B3w%2020161231.pdf
mat. LUW

Tomasz Leszczyński – burmistrz Lubyczy Królewskiej odbiera dokumenty o dofinansowaniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.