EdukacjaRachanie

RACHANIE Biblioteka bardziej dostępna dla niepełnosprawnych

Gminna Biblioteka Publiczna w Rachaniach przystąpiła do projektu pn. „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015” realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca.
Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące.
Na podstawie umowy użyczenia placówka będzie mogła wypożyczać Czytaka wraz z książkami audio czytelnikom z wadą wzroku.
Biblioteka dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Larix” otrzymała bezpłatnie także pakiet 1089 cyfrowych książek mówionych, których można posłuchać na urządzeniu Czytak.
Dzięki wsparciu Ministra Kultury Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.
Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących.
We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku.
mat. UG w Rachaniach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *